Last minute
pripreme u svibnju,
počinju odmah nakon
norijade i traju 2 tjedna.

Početak je 27.5.2024.

Više...

> KOŠARICA 0
Predmeti Cijena * Cijena s popustom
1. ciklus
2. ciklus
3. ciklus
4. ciklus
5. ciklus
6. ciklus
7. ciklus
UKUPNO

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
4... Proljetne pripreme  Što sve možete pripremati i kada

BESPLATNA ONLINE APLIKACIJA za učenje i testiranje od kuće. Sadrži stotine potpuno objašnjenih zadataka za svaki predmet. Samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost. Svakako isprobajte ovdje...

 

POPIS SVIH ZG. FAKULTETA s razinama obaveznih predmeta, izbornim predmetima te načinom bodovanja. Vidi ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 8:15-15:45 h
utorak, četvrtak: 11:30-19 h

Tel.: 01 6672 404
      095 331 3333

Karta...

4. ciklus - PROLJETNE PRIPREME - Početak nastave je 19.2. ili 28.3.2024.

Ovdje možete odabrati pripreme koje se održavaju samo u 9 dana proljetnih praznika (OPCIJA A) ili pripreme koje se održavaju u 5 dana zimskih praznika u veljači, a nastavljaju se tijekom 9 dana proljetnih praznika te tijekom još 4 dana nakon završetka škole u svibnju (OPCIJA B).

Bez obzira koju opciju odabrali, svi se predmeti ponavljaju na identičan način. Jedina razlika je ukupan broj radnih dana što onda utječe na broj sati nastave u jednom danu te na mogućnost kombiniranja većeg broja predmeta. 

Pojednostavljeno, opcija B je namijenjena polaznicima koji upisuju veći broj predmeta.
Osim toga, veći broj dana nastave omogućuje da hrvatski i matematika imaju optimalan broj sati nastave.

Npr., ako odaberete pripreme za hrvatski koje se održavaju samo u proljetnim praznicima, 9 dana ćete imati po 4 školska sata nastave (9x4 sata=36 sati). Ako pak odaberete dužu varijantu, 18 dana ćete imati po 2 školska sata i 10 minuta nastave (18x2.2 sata=40 sati). Zato je dulja varijanta pogodnija ako uz hrvatski želite upisati još koji predmet.
 
Svi predmeti u ovom ciklusu imaju našu standardnu satnicu (broj sati nastave po predmetu) što znači da se PRIMJERENOM BRZINOM PONAVLJA CIJELO GRADIVO potrebno za državnu maturu. U manjem broju sati od onog kojeg smo ovdje predvidjeli to nije moguće izvesti.
 
MEĐUSOBNO SE MOGU KOMBINIRATI PREDMETI IZ OBJE OPCIJE.
 
OPCIJA-A (9 dana)
Samo u proljetnim praznicima
PREDMETE NAVEDENE U DONJOJ TABLICI U POTPUNOSTI MOŽETE ODSLUŠATI U 9 DANA označenih u kalendaru žutom bojom.
Međusobno možete kombinirati sve predmete iz tablice, ali vodite računa da predmeti kojima je satnica 36 ili više dnevno imaju po 4 šk. sata. To znači da već kombinacijom samo 2 takva predmeta dnevno imate 8 školskih sati.
Za kombinaciju većeg broja predmeta među kojima se nalaze i obvezni, predlažemo da neke od obveznih predmeta odaberete iz opcije B (skrolajte prema dolje) kako dnevno ne biste imali previše sati.
 
Ovo je idealno vrijeme za završno ponavljanje jednog do dva predmeta.
Budući da imamo grupe za sve razine predznanja, ovaj je termin naročito pogodan i za učenike trećih razreda kojima se preporučuje da s pripremom najtežeg predmeta počnu na vrijeme.

UPUTA ZA ONLINE UPIS. Kliknite na kolica ispred naziva paketa ili predmeta koje želite upisati. Zatim u plavo polje upišite ocjene. Ako želite, nakon toga nastavite s odabirom predmeta u ostalim ciklusima. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi uz desni rub ekrana.

    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
BIOLOGIJA 36 162 €
(1220.59 kn)
154 €
(1160.31 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Prolazi se cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Zbog vrlo intenzivnog rada gdje se u svakom danu na pripremama obradi veća količina gradiva, ove pripreme su pogodne samo za učenike koji su biologiju imali sva 4 razreda. Za njih imamo grupe za sve razine predznanja.
Radi se postupno, ali bržim tempom. Nema toliko vremena za rješavanje zadataka kao u ranijim cikusima.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

ENGLESKI A nivo 36 162 €
(1220.59 kn)
154 €
(1160.31 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.

Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.
Imamo grupe za sve razine srednjoškolskog predznanja (ova priprema nije za početnike), a broj sati nastave dovoljan je za kvalitetno ponavljanje.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

ENGLESKI B nivo 36 162 €
(1220.59 kn)
154 €
(1160.31 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Ovo je naša standardna priprema za osnovnu razinu engleskog što znači da je broj sati nastave u bilo kojem ciklusu 36.
Radi se temeljito i postepeno, a tempo rada je prilagođen slabim učenicima iz ovog predmeta.

Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

FIZIKA 36 162 €
(1220.59 kn)
154 €
(1160.31 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Prolazi se cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Zbog vrlo intenzivnog rada gdje se u svakom danu na pripremama obradi veća količina gradiva, ove pripreme su pogodne samo za učenike koji su fiziku imali sva 4 razreda. Za njih imamo grupe za sve razine predznanja.
Radi se postupno, ali bržim tempom. Od polaznika se očekuje da tijekom priprema svaki dan kod kuće 2-3 sata rješavaju zadaću.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI (učionica + video) 36 + 4 video 177 €
(1333.61 kn)
168 €
(1265.80 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave u učionici + 4 sata videonastave

Komentar o programu.
Ovo je cjelovita priprema za hrvatski koja uključuje pripremu za pisanje eseja i sažetka te pripremu za pisanje testa.
Ovdje je naša najmanja satnica za hrvatski pa uz 36 sati priprema u učionici polaznici dobivaju i 4 sata videonastave kako bi se prošlo cijelo gradivo.
Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Savjet. Zbog vrlo intenzivnog rada i nešto manjeg ukupnog broja sati nastave, ove pripreme nisu primjerene učenicima koji su izrazito slabi iz hrvatskog. Njima preporučujemo da hrvatski upišu u nekom ranijem ciklusu.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

INFORMATIKA 21 97 €
(730.85 kn)
92 €
(693.17 kn)
Više
KEMIJA 36 162 €
(1220.59 kn)
154 €
(1160.31 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Prolazi se cijelo gradivo potrebno za državnu maturu što uključuje i pokuse navedene u ispitnom katalogu. Zbog vrlo intenzivnog rada gdje se u svakom danu na pripremama obradi veća količina gradiva, ove pripreme su pogodne samo za učenike koji su kemiju imali sva 4 razreda. Za njih imamo grupe za sve razine predznanja.
Radi se postupno i detaljno, ali bržim tempom. Od polaznika se očekuje da tijekom priprema svaki dan kod kuće 2-3 sata rješavaju zadaću.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

LIKOVNA UMJETNOST 23 118 €
(889.07 kn)
112 €
(843.86 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 2.5 šk. sata dnevno = 23 šk. sata nastave

Komentar o programu.

Likovna umjetnost na državnoj maturi od učenika traži razumijevanje likovnog problema i djela u određenom kontekstu te sposobnost analize likovnog djela. Traži se znanje gradiva četverogodišnjeg gimnazijskog programa, a ispit je podijeljen u dva dijela - na zadatke i analizu.

Na pripremama se u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi obrađuje teorijski dio te rješavaju različiti tipovi zadataka koji se pojavljuju na maturi. Prelazi se i detaljna analiza djela s popisa navedenih u ispitnome katalogu. 

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA A (odabrana poglavlja) 42 187 €
(1408.95 kn)
178 €
(1341.14 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata i 30 minuta dnevno = 42 šk. sata nastave

Komentar o programu.

Ova priprema za višu razinu matematike NE pokriva gradivo 4. razreda te osnovne računske operacije na skupu R. 
Za 42 sata, koliko traju ove pripreme, nije moguće ponoviti cijelo gradivo koje se ispituje na A razini.

Ponovit ćemo sve funkcije te s njima povezane jednadžbe, nejednadžbe i problemske zadatke, trigonometriju, planimetriju, stereometriju i analitičku geometriju. Ovo čini oko 70 % gradiva na maturi.
Preskačemo osnovne računske operacije na skupu R (početak 1. razreda) i cijeli 4. razred (kompleksni brojevi, nizovi, domena, slika i limes funkcije, derivacije, kombinatorika i vjerojatnost).

Pripreme su namijenjene učenicima solidnog predznanja jer ćemo preskočiti najlakša područja te ona koja su napravljena ili će tek biti napravljena u 4. razredu.
Ako želite ponoviti cijelo gradivo, odmah ispod ovog teksta nalazi se Matematika A (učionica + video). U sklopu te pripreme za dodatnih 50 € dobijete snimljenu videonastavu za sva područja koja ćemo ovdje preskočiti.

Ako cijelu matematiku A želite ponoviti samo u učionici, spustite se niže do opcije B. Tamo se nalazi matematika A (19.-23.2.+28.3.-6.4.+27.-30.5) koja se u potpunosti održava samo u učionici, a ponavlja se cijelo gradivo.

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA A (učionica + video) 42 + 18 video 240 €
(1808.28 kn)
228 €
(1717.87 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata i 30 minuta u učionici (ukupno 42 šk. sata u učionici) + 18 šk. sati videonastave

Komentar o programu.
Ovo je temeljita priprema za višu razinu matematike u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Uživo u učionici prolazi se 70% gradiva, a u videonastavi preostalih 30%.
Gradivo koje se radi u učionici isto je koje se radi kada odaberete odabrana poglavlja matematike A (vidi iznad). 

Pojednostavljeno, za dodatnih 50 eura dobijete 18 sati videonastave koja pokriva dijelove gradiva koji se ne rade u odabranim poglavljima. Na taj ćete način ponoviti cijelo gradivo koje se ispituje na maturi.

Ako cijelo gradivo koje se ispituje na maturi želite ponoviti u učionici, tada morate odabrati matematiku A koja se nalazi niže na ovoj stranici u opciji b i počinje 19.2.2024. (pripreme koje se održavaju u 5 dana zimskih praznika u veljači, nastavlju se tijekom 9 dana proljetnih praznika, a završavaju odmah nakon norijade s još 4 dana).

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA B (učionica + video) 39 + 4 video 187 €
(1408.95 kn)
178 €
(1341.14 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4.3 šk. sata dnevno = 39 sati nastave u učionici (+ 8 sati videonastave)

Komentar o programu.
Temeljita priprema za osnovnu razinu matematike u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Imamo grupe za sve razine predznanja.
Ovdje je naša najmanja satnica za osnovnu razinu matematike pa uz 39 sati priprema u učionici polaznici nakon priprema dobivaju 4 sata videonastave kako bi se prošlo cijelo potrebno srednjoškolsko gradivo. (Ta videonastava pokriva područje stereometrije i kružnice - ukupno 4% pitanja na maturi.)

Zbog povećanja obima gradiva B razina matematike bitno je teža nego prije 2022. god.

Uz gore navedena 4 sata videonastave, kako bi nam ostalo što više vremena za ponavljanje srednjoškolskog gradiva, najjednostavniji dijelovi osnovnoškolskog gradiva koji se mogu pojaviti na maturi bit će obrađeni putem dodatna 4 besplatna sata videonastave koje ove godine dobivaju sve naše grupe za B razinu u svim ciklusima. Radi se o gradivu kojim bi trebali vladati svi osmaši. Zadatak je ovih videa da iz područja osnovnih računskih operacija na konkretnim brojevima svi pokrpaju eventualne rupe iz osnovne škole i krenu u naše pripreme s istom razinom aritmetičkog predznanja.
Polaznici će ovu videonastavu pogledati prije početka priprema kako bi uspješno mogli započeti s praćenjem naše nastave.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

POLITIKA I GOSPODARSTVO 18 88 €
(663.04 kn)
83 €
(625.36 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 2 šk. sata dnevno = 18 šk. sati nastave

Komentar o programu.

Politika i gospodarstvo je svake godine na maturi jedan od najpopularnijih izbornih predmeta, odmah nakon fizike i biologije. Gimnazijalci smatraju državnu maturu iz PiG-a laganom jer je to predmet koji uče samo jednu godinu, ali rezultati pokazuju upravno suprotno. Već godinama skoro pola kandidata na maturi dobije 1 ili 2.

Ispit se sastoji od 50 pitanja - 25 zadataka s višestrukim izborom, 22 pitanja kratkog odgovora i tri pitanja produženoga odgovora. 

Ispitu pristupaju podjednako učenici iz strukovnih škola i iz gimnazija, a literaturu preporučenu za pripremu ispita čine gimnazijski udžbenici iz Politike i gospodarstva te Ustav RH. Pokazalo se da se u gimnazijama vrlo malo obrađuju ekonomski pojmovi dok se u ekonomskim školama uopće ne rade pojmovi iz politike. Zato se na pripremama ponavljaju oba područja kako bi polaznici dobili informacije upravo o onom području koje možda nisu obradili u školi. Stavlja se naglasak na povezivanje gradiva iz ekonomije i politike te na prepoznavanje teorijskih pojmova na primjerima iz stvarnoga života. U 18 školskih sati koliko traju pripreme ponovi se sva potrebna teorija i riješi veliki broj zadataka s mature. Polaznici također imaju priliku putem testova na Portalu za polaznike dodatno utvrditi gradivo koje se obrađivalo u učionicama.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana. 

PSIHOLOGIJA 21 97 €
(730.85 kn)
92 €
(693.17 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 2.3 šk. sata dnevno = 21 šk. sat nastave

Komentar o programu.

Na pripremama se prolazi cijelo gradivo propisano ispitnim katalogom i stavlja se naglasak na analize situacija. Dakle, radi se teorija, ali i njena primjena koja se vježba na brojnim zadatcima s državne mature. Najviše bodova na testu donosi prepoznavanje i analiziranje psiholoških pojava na primjerima iz stvarnog života.

Pristupnicima najviše muke donose pitanja u kojima je opisana neka osoba i njena životna situacija, a zadatak je npr. prepoznati koje osobine ličnosti osoba ima, kako se zovu njeni konflikti, vrsta stresa, kako se zove psihološka pojava s kojom se osoba susreće, koje su razvojne pojave ili faze u kojima se osoba nalazi, itd. Takav način učenja psihologije nije praksa u nekim srednjim školama te upravo iz tog razloga smatramo da su pripreme, ukoliko želite dobiti dobru ocjenu, neizbježne.
O tome nam govore i brojke –  u posljednjih nekoliko godina na državnoj maturi iz psihologije vrlo mali broj pristupnika dobije ocjenu vrlo dobar ili odličan, a više od pola pristupnika strukovnih škola ne uspije dobiti pozitivnu ocjenu.
Mnogi smatraju da je psihologija lagana jer ju često laički koristimo u svakodnevnom životu, ali rezultati pokazuju da je to vrlo zahtjevan predmet na državnoj maturi i da su pripreme mnogima neophodne.

Pripreme za psihologiju imaju 21 školski sat nastave što je dovoljno da se prođe teorija i većina zadataka s državne mature. Polaznici imaju prilike rješavati zadatake i kod kuće - u skripti i preko online portala, a zadatci koji se prolaze su onakvi kakvi se pojavljuju na državnoj maturi.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

Test apstraktnog mišljenja 14 69 €
(519.88 kn)
65 €
(489.74 kn)
Više

Priprema za prijamni ispit na Hrvatskim studijima, HKS-u, Filozofskom i Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu.

Trajanje priprema: 6 dana · 2.3 šk. sata dnevno = 14 šk. sat nastave

Komentar o programu.

Želite li studirati psihologiju na nekom od gore navedena tri fakulteta (ili komunikologiju na HS-u) morat ćete pisati tzv. test apstraktnog mišljenja. Ovo je priprema za taj test.

Filozofski fakultet, otkako je počela korona, ne provodi prijamni. U trenutku pisanja ovog teksta (31.8.2023.) niti na FF-u ne znaju hoće li ga ove godine biti ili neće. Kad su ga provodili sastojao se od tri neverbalna i jednog verbalnog testa inteligencije. Pojednostavljeno, trebalo se uspoređivati sličice i rješavati matematičko - logičke zadatke.

Za razliku od Filozofskog, ostali fakulteti iz naslova provodili su prijamne svih ovih godina. U njima su bili samo neverbalni zadatci (sličice, brojevi).

Zato smo u ovoj školskoj godini planirali pripreme koje pokrivaju samo neverbalne zadatke kakvi se pojavljuju na HS-u i HKS-u. Naučit ćete manje od 10 jednostavnih koraka za rješavanje neverbalnih zadataka čime ćete dobiti na brzini i sigurnosti.

Ako Filozofski ponovno vrati svoj prijamni (to će se znati u travnju), povećat ćemo broj sati priprema i vratiti dio u kojem smo vježbali matematičko - logičke zadatke. U toj situaciji pripreme će pokrivati i prijamni koji se piše na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu.

Uglavnom, testovi intelektualnih sposobnosti za maturante su potpuno novo iskustvo. Nemojte doći na prijamni oslonjeni samo na svoju inteligenciju. Znanje i iskustvo koje ćete steći na pripremama bit će presudno.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

Vidi košaricu

*CIJENE S POPUSTOM vrijede za sljedeće načine plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci (pošti) ili internetskim bankarstvom.
Pri tome je nebitno jeste li sve uplatili odjednom ili u više rata, ali do početka nastave mora biti uplaćen cijeli iznos. 
(Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 KN)OPCIJA-B (18 dana)
5 dana u veljači u zimskim praznicima + 9 dana u proljetnim praznicima + 4 dana u svibnju nakon norijade

PAKETI I CIJELA MATEMATIKA A zbog velike satnice ne stanu u 9 dana. Njih morate odabrati u trajanju od 18 dana.
Osim toga, neke od predmeta koji su već navedeni u opciji A možete pripremati u ovih 18 dana. Možete ih bilo kako kombinirati međusobno ili s predmetima u opciji A.
Odabir predmeta iz ove opcije omogućuje da u vrijeme proljetnih praznika nemate previše sati nastave dnevno te da možete bez problema kombinirati veći broj predmeta.
U kalendaru su žutom bojom označeni radni dani koji čine nedjeljivu cjelinu, a u tablici ispod predmeti koji se u te dane održavaju.
 

UPUTA ZA ONLINE UPIS. Kliknite na kolica ispred naziva paketa ili predmeta koje želite upisati. Zatim u plavo polje upišite ocjene. Ako želite, nakon toga nastavite s odabirom predmeta u ostalim ciklusima. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi uz desni rub ekrana.

    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
Paket HAA (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 40+60+36=136 562 €
(4234.39 kn)
535 €
(4030.96 kn)
Više

Paket HAA. 
hrvatski (40 šk. sati) + viša matematika (60 šk. sat1) + viši engleski (36 šk. sati)

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. 7.5 školskih sati dnevno tijekom sljedećih 18 dana:
  - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
  - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
  - 27. -30. svibnja 2024. (4 dana neposredno nakon norijade)

Komentar o programu.

Zbog velikog broja polaznika imamo grupe za sve razine predznanja. 
Kroz sva 3 predmeta vodimo vas postupno i detaljno s posebnim naglaskom na vježbanju.
Prolazi se svo gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog te sažetka iz hrvatskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.
Ako trebate gornja tri predmeta, odaberite ih u paketu. Tako ostvarujete popust. Drugih razlika nema.
Sve što vrijedi za obvezne predmete kad ih upišete samostalno vrijedi i kad ih upišete kao dio paketa.

Za upis ovog paketa kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

Paket HAB (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 40+60+36=136 562 €
(4234.39 kn)
535 €
(4030.96 kn)
Više

Paket HAB. 
hrvatski (40 šk. sati) + viša matematika (60 šk. sat1) + osnovni engleski (36 šk. sati)

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. 7.5 školskih sati dnevno tijekom sljedećih 18 dana:
  - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
  - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
  - 27. -30. svibnja 2024. (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.
Zbog velikog broja polaznika imamo grupe za sve razine predznanja. 
Kroz sva 3 predmeta vodimo vas postupno i detaljno s posebnim naglaskom na vježbanju.
Prolazi se svo gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog te sažetka iz hrvatskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.
Ako trebate gornja tri predmeta, odaberite ih u paketu. Tako ostvarujete popust. Drugih razlika nema.
Sve što vrijedi za obvezne predmete kad ih upišete samostalno vrijedi i kad ih upišete kao dio paketa.

Za upis ovog paketa kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

Paket HBA (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 40+42+36=118 489 €
(3684.37 kn)
465 €
(3503.54 kn)
Više

Paket HBA. 
hrvatski (40 šk. sati) + osnovna matematika (42 šk. sata) + viši engleski (36 šk. sati)

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. 6.5 školskih sati dnevno tijekom sljedećih 18 dana:
 - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja 2024. (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.

Imamo grupe za sve razine predznanja. Kroz sva 3 predmeta vodimo vas postupno i detaljno s posebnim naglaskom na vježbanju.
Prolazi se sve gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog te pisanje sažetka iz hrvatskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.

Od 2022. godine osnovna razina matematike postala je osjetno zahtjevnija jer su se na maturi počeli ispitivati dijelovi gimnazijskog gradiva koji nikad prije nisu bili na B razini. Uz 42 školska sata nastave u učionici polaznici će dobiti i 4 sata videonastave koja pokriva najjednostavnije dijelove osnovnoškolskog gradiva koje se može pojaviti na B razini. Polaznici će ovu videonastavu pogledati prije početka priprema kako bi osigurali da svi kreću s istom razinom aritmetičkog predznanja (osnovne računske operacije s konkretnim brojevima).

Ovaj paket je pogodan za one koji se žele prijaviti samo na društvene fakultete, a slabi su u matematici.

Za upis ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

Paket HBB (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 40+42+36=118 489 €
(3684.37 kn)
465 €
(3503.54 kn)
Više

Paket HBB. 
hrvatski (40 šk. sati) + osnovna matematika (42 šk. sata) + osnovni engleski (36 šk. sati)

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. 6.5 školskih sati dnevno tijekom sljedećih 18 dana:
 - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja 2024. (4 dana neposredno nakon norijade)

Komentar o programu.

Imamo grupe za sve razine predznanja. Kroz sva 3 predmeta vodimo vas postupno i detaljno s posebnim naglaskom na vježbanju.
Prolazi se sve gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog te pisanje sažetka iz hrvatskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.

Od 2022. godine osnovna razina matematike postala je osjetno zahtjevnija jer su se na maturi počeli ispitivati dijelovi gimnazijskog gradiva koji nikad prije nisu bili na B razini. Uz 42 školska sata nastave u učionici polaznici će dobiti i 4 sata videonastave koja pokriva najjednostavnije dijelove osnovnoškolskog gradiva koje se može pojaviti na B razini. Polaznici će ovu videonastavu pogledati prije početka priprema kako bi osigurali da svi kreću s istom razinom aritmetičkog predznanja (osnovne računske operacije s konkretnim brojevima).

Za upis ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

ENGLESKI A (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 36 162 €
(1220.59 kn)
154 €
(1160.31 kn)
Više

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. Ukupno 36 školskih sati raspoređeno tijekom sljedećih 18 dana:
 - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.
Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.
Ova priprema nije za početnike, broj sati nastave dovoljan je za kvalitetno ponavljanje engleskoga za polaznike koji su ga imali u sva 4 razreda srednje škole.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

ENGLESKI B (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 36 162 €
(1220.59 kn)
154 €
(1160.31 kn)
Više

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. Ukupno 36 školskih sati raspoređeno tijekom sljedećih 18 dana:
 - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.
Ovo je naša standardna priprema za osnovnu razinu engleskog što znači da je broj sati nastave u bilo kojem ciklusu 36.
Radi se temeljito i postepeno, a tempo rada je prilagođen slabim učenicima iz ovog predmeta.

Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

FIZIKA (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 38 167 €
(1258.26 kn)
159 €
(1197.99 kn)
Više

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. Ukupno 38 školskih sati raspoređenih tijekom sljedećih 18 dana:
  - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
  - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
  - 27. -30. svibnja 2024. (4 dana neposredno nakon norijade)

Komentar o programu.
Temeljita priprema za fiziku u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Radi se postupno i detaljno, ali nešto bržim tempom.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 40 177 €
(1333.61 kn)
168 €
(1265.80 kn)
Više

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. Ukupno 40 školskih sati raspoređeno tijekom sljedećih 18 dana:
  - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
  - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
  - 27. -30. svibnja 2024. (4 dana neposredno nakon norijade)

Komentar o programu.
Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja i pisanje sažetka. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti sva ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA A (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 60 261 €
(1966.50 kn)
248 €
(1868.56 kn)
Više

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. Ukupno 60 školskih sati raspoređeno tijekom sljedećih 18 dana:
  - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
  - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
  - 27. -30. svibnja 2024. (4 dana neposredno nakon norijade)

Komentar o programu.
Temeljita priprema za višu matematiku u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Radi se postupno i detaljno. 

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA B (19.-23.2. + 28.3.-6.4. + 27.-30.5.) 42 187 €
(1408.95 kn)
178 €
(1341.14 kn)
Više

Početak nastave: 19.2.2024.

Trajanje priprema. Ukupno 42 školska sata raspoređena tijekom sljedećih 18 dana:
  - 19. - 23. veljače 2024. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
  - 28. ožujka - 6. travnja 2024. (9 dana proljetnih praznika)
  - 27. -30. svibnja 2024. (4 dana neposredno nakon norijade)

Komentar o programu.
Temeljita priprema za osnovnu razinu matematike u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Imamo grupe za sve razine predznanja.
Od 2022. godine osnovna razina matematike postala je osjetno zahtjevnija jer su se na maturi počeli ispitivati dijelovi gimnazijskog gradiva koje nikad prije nije bilo na B razini. Uz 42 školska sata nastave u učionici polaznici će dobiti i 4 sata videonastave koja pokriva najjednostavnije dijelove osnovnoškolskog gradiva koje se može pojaviti na B razini. Polaznici će ovu videonastavu pogledati prije početka priprema kako bi osigurali da svi kreću s istom razinom aritmetičkog predznanja (osnovne računske operacije s konkretnim brojevima). 

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

Vidi košaricu

*CIJENE S POPUSTOM vrijede za sljedeće načine plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci (pošti) ili internetskim bankarstvom.
Pri tome je nebitno jeste li sve uplatili odjednom ili u više rata, ali do početka nastave mora biti uplaćen cijeli iznos. 
(Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 KN)


 
ZAKLJUČAK
 
Dvije opcije koje postoje u ovom ciklusu omogućuju svima koji će odabrati više predmeta da ih odslušaju u većem broju dana (opcija B) čime će se smanjiti dnevno opterećenje. S druge strane, pogotovo ako niste iz Zagreba ili upisujete jedan do dva predmeta, možete odslušati ukupno isti broj sati za željeni predmet uz identičnu kvalitetu u samo 9 dana (opcija A).
Želite li CJELOVITE PRIPREME za pojedini predmet, satnica mora biti dovoljno velika, a naša je upravo takva.
 
 
PRIMJER ZA DODATNO POJAŠNJENJE OPCIJA A i B
 
Želite upisati hrvatski, engleski A i PIG. Kad bi sva tri predmeta uzeli iz opcije A, dnevno biste imali 10 školskih sati. Zato je bolje hrvatski i engleski odabrati u opciji B jer ćete u vrijeme proljetnih praznika dnevno imati 2.2+2+2=6.2 školska sata, a u zimskom dijelu i nakon norijade samo 2.2+2=4.2 šk. sata.
 
 

Smještaj tijekom priprema u Zagrebu!

Svi naši polaznici, ukoliko nemaju vlastiti smještaj, mogu po 15% nižim cijenama boraviti u HI Hostelu Zagreb, Petrinjska 77. Hostel se nalazi u samom centru grada u blizini lokacija na kojima održavamo nastavu. Ima dostupan parking i besplatan internet. Polaznicima naših priprema osigurana je besplatna učionica 24 sata dnevno. 
 
 
 
SMJEŠTAJ CIJENA PO DANU  01.01.-31.06.2024.
 
SVE NAVEDENE CIJENE VRIJEDE SAMO ZA POLAZNIKE NAŠIH PRIPREMA.
 
Budući da je oko Uskrsa zbog većeg broja turista u Zagrebu povećana potražnja za smještajem, savjetujemo da čim prije rezervirate smještaj.
 
Napomena:
U cijenu nije uključena boravišna pristojba koja iznosi 0,80 € po osobi/noć.
PDV je uračunat u cijene.
 
Rezervaciju smještaja potrebno je napraviti e-mailom (zagreb@hicroatia.com).
Plaćanje se vrši na recepciji hostela prilikom dolaska.
Sve dodatne informacije u vezi smještaja možete dobiti na recepciji hostela na brojevima 01/4841261 i 098/298490.
 
   6-krevetna soba (ležaj) 13,60 €
   4-krevetna soba (ležaj) 15,20 €
   3-krevetna soba (ležaj) 16,80 €
   2-krevetna soba s kupaonicom 47,60 €
   2-krevetna soba bez kupaonice 36,80 €
   1-krevetna soba s kupaonicom 39,10 €
   1-krevetna soba bez kupaonice 28,80 €

PREGLEDAJ ILI ISPIŠI OVU STRANICU U PDF-u