> KOŠARICA 0
Predmeti Cijena * Cijena s popustom
1. ciklus
2. ciklus
3. ciklus
4. ciklus
5. ciklus
6. ciklus
7. ciklus
UKUPNO

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
4... Proljetne pripreme  Što sve možete pripremati i kada

BESPLATNA ONLINE APLIKACIJA za učenje i testiranje od kuće. Sadrži stotine potpuno objašnjenih zadataka za svaki predmet. Samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost. Svakako isprobajte ovdje...

 

POPIS SVIH ZG. FAKULTETA s razinama obaveznih predmeta, izbornim predmetima te načinom bodovanja. Vidi ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 9-15 h
utor., četv.:    13-19 h

Tel.: 01 6672 404
      095 331 3333

Karta...

4. ciklus - PROLJETNE PRIPREME - Početak nastave je 14.4.2022.

Možete odabrati pripreme koje traju 9 dana (OPCIJA-A) ili one koje traju 15 dana (OPCIJA-B).

Bez obzira koju opciju odabrali, svi se predmeti ponavljaju na identičan način, imaju isti ukupan broj sati nastave i istu cijenu. Jedina razlika je ukupan broj radnih dana što onda utječe na broj sati nastave u jednom danu. Pojednostavljeno, opcija B je namijenjena polaznicima koji upisuju veći broj predmeta.

MEĐUSOBNO SE MOGU KOMBINIRATI PREDMETI IZ OBJE OPCIJE.
 


VAŽNO! Svi predmeti u ovom ciklusu imaju našu standardnu satnicu (broj sati nastave po predmetu) što znači da se PRIMJERENOM BRZINOM PONAVLJA CIJELO GRADIVO potrebno za državnu maturu. U manjem broju sati od onog kojeg smo ovdje predvidjeli to nije moguće izvesti.

Želite li CJELOVITE PRIPREME za pojedini predmet, satnica mora biti dovoljno velika, a naša je upravo takva.
Ne možete pročitati Bibliju za 2 h niti pretrčati 100 m za 5 sek. Za neke stvari jednostavno trebate imati dovoljno vremena...
 


  OPCIJA-A (9 dana)

PREDMETE NAVEDENE U DONJOJ TABLICI U OPCIJI-A U POTPUNOSTI MOŽETE ODSLUŠATI U 9 DANA označenih u kalendaru žutom bojom.
Za sve maturante u Hrvatskoj označeni dani u njihovim školama su neradni.
Međusobno možete kombinirati sve predmete iz tablice, ali vodite računa da predmeti kojima je satnica 36 ili više dnevno imaju po 4 šk. sata. To znači da već kombinacijom samo 2 takva predmeta dnevno imate 8 školskih sati.
Za kombinaciju većeg broja predmeta među kojima se nalaze i obvezni, predlažemo da neke od obveznih predmeta odaberete iz opcije B kako dnevno ne biste imali previše sati.
 
    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
BIOLOGIJA 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više
ENGLESKI A nivo 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više
ENGLESKI B nivo 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više
FIZIKA 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više
HRVATSKI A nivo 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Ovo je cjelovita priprema za hrvatski na VIŠOJ razini koja uključuje pripremu za pisanje eseja i pripremu za pisanje testa.
Uz 36 sati priprema u učionici polaznici besplatno dobivaju i 4 sata videonastave.
Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Savjet. Zbog vrlo intenzivnog rada i nešto manjeg ukupnog broja sati nastave, ove pripreme nisu primjerene učenicima koji su izrazito slabi iz hrvatskog. Njima preporučujemo da hrvatski upišu u nekom ranijem ciklusu.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI B nivo 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Ovo je cjelovita priprema za hrvatski na OSNOVNOJ razini koja uključuje pripremu za pisanje eseja i pripremu za pisanje testa.
Radi se o našoj standardnoj pripremi za osnovnu razinu što znači da je broj sati nastave u bilo kojem ciklusu isti kao i ovdje - 36.
Nastava je temeljita, a tempo rada prilagođen slabijim učenicima iz ovog predmeta.

Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 

Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti sva ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

INFORMATIKA 21 630 kn
(83.62 €)
600 kn
(79.63 €)
Više
KEMIJA 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Prolazi se cijelo gradivo potrebno za državnu maturu što uključuje i pokuse navedene u ispitnom katalogu. Zbog vrlo intenzivnog rada gdje se u svakom danu na pripremama obradi veća količina gradiva, ove pripreme su pogodne samo za učenike koji su kemiju imali sva 4 razreda. Za njih imamo grupe za sve razine predznanja.
Radi se postupno i detaljno, ali bržim tempom. Od polaznika se očekuje da tijekom priprema svaki dan kod kuće 2-3 sata rješavaju zadaću.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

LIKOVNA UMJETNOST 23 756 kn
(100.34 €)
720 kn
(95.56 €)
Više
MATEMATIKA A (odabrana poglavlja) 42 1208 kn
(160.33 €)
1150 kn
(152.63 €)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata i 30 minuta dnevno = 42 šk. sata nastave

Komentar o programu.

Ova priprema za višu razinu matematike pokriva samo najzastupljenija i najteža područja koja se pojavljuju na maturi. Za 42 sata, koliko traju ove pripreme, nije moguće ponoviti cijelo gradivo koje se ispituje na A razini.

Ponovit ćemo sve funkcije te s njima povezane jednadžbe i nejednadžbe, trigonometriju, planimetriju i analitičku geometriju. Ovo čini oko 75 % gradiva na maturi.
Preskačemo osnovne računske operacije na skupovima R i C te stereometriju (2% pitanja na maturi) i derivacije (zadnje gradivo koje se radi u 4. razredu).

Pripreme su namijenjene učenicima koji na maturi žele dobiti 3 ili više jer ćemo upravo najlakša područja preskočiti. Ove su pripreme odličan izbor za završno uvježbavanje složenijih dijelova gradiva. Radikalno štede vrijeme za rješavanje ozbiljnijih zadataka.

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA B nivo 39 1145 kn
(151.97 €)
1090 kn
(144.67 €)
Više
NJEMAČKI A nivo 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.
Minimalno očekivano predznanje polaznika je "krhka" četvorka iz srednje. 

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

NJEMAČKI B nivo 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.
Radi se temeljito i postepeno, a tempo rada je prilagođen slabim učenicima iz ovog predmeta.

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

POLITIKA I GOSPODARSTVO 18 567 kn
(75.25 €)
540 kn
(71.67 €)
Više
Priprema za PRIJAMNI na FILOZOFSKOM i HS. 21 641 kn
(85.08 €)
610 kn
(80.96 €)
Više
PSIHOLOGIJA 21 630 kn
(83.62 €)
600 kn
(79.63 €)
Više
Vidi košaricu
UPUTA ZA ONLINE UPIS. Kliknite na kolica ispred naziva paketa ili predmeta koje želite upisati. Zatim u plavo polje upišite ocjene. Ako želite, nakon toga nastavite s odabirom predmeta u ostalim ciklusima. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi uz desni rub ekrana.

 

OPCIJA-B (15 dana)

PAKETI I CIJELA MATEMATIKA A ZBOG VELIKE SATNICE NE STANU U 9 DANA. ONI IMAJU DODATNIH 6 DANA U TJEDNU NAKON ZAVRŠETKA ŠKOLE.
Također, ako želite kombinirati veći broj predmeta, da biste izbjegli veliki broj sati nastave u danu, odaberite predmete iz ove opcije. U kalendaru su žutom bojom označeni radni dani, a u tablici ispod predmeti koji se u te dane održavaju.
 
 
    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
Paket ABA (h+m+e) (proljetni praznici+27.5.-1.6.) 36+40+36=112 3140 kn
(416.75 €)
2990 kn
(396.84 €)
Više

Paket ABA. 
Viši hrvatski (36 šk. sati) + osnovna matematika (40 šk. sati) + viši engleski (36 šk. sati)

Trajanje priprema: 15 dana · 7.5 šk. sati dnevno = 112 sati nastave

Komentar o programu.
Zbog velikog broja polaznika imamo grupe za sve razine predznanja.
Ovaj paket ima našu standardnu satnicu i pripremu za engleski A.
Na hrvatskom i matematici se, zbog nešto manjeg broja sati, radi bržim tempom pa je nužno solidno predznanje. Uz 36 sati priprema u učionici za hrvatski i 40 za matematiku polaznici će besplatno dobivaju i 2-4 sata videonastave.
Prolazi se svo gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.

Pogodan je za one koji se žele prijaviti samo na društvene fakultete, a slabi su u matematici.

Za upis ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

Paket ABB (h+m+e) (proljetni praznici+27.5.-1.6.) 36+40+36=112 3140 kn
(416.75 €)
2990 kn
(396.84 €)
Više

Paket ABB. 
Viši hrvatski (36 šk. sati) + osnovna matematika (40 šk. sati) + osnovni engleski (36 šk. sati)

Trajanje priprema: 9 dana · 9 šk. sati dnevno + 6 dana · 5 šk. sati dnevno= 112 sati nastave

Komentar o programu.
Zbog velikog broja polaznika imamo grupe za sve razine predznanja.
Ovaj paket ima našu standardnu satnicu i pripremu za engleski B.
Na hrvatskom i matematici se, zbog nešto manjeg broja sati, radi bržim tempom pa je nužno solidno predznanje. Uz 36 sati priprema u učionici za hrvatski i 40 za matematiku polaznici će besplatno dobivaju i 2-4 sata videonastave.
Prolazi se svo gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.

Pogodan je za one koji se žele prijaviti samo na društvene fakultete, a slabi su u matematici.

Za upis ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

ENGLESKI A (21.-25.2. + 14.-23.4. + 27.-30.5.) 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više

Početak nastave: 21.2.2022.

Trajanje priprema. Ukupno 36 školskih sati raspoređeno tijekom sljedećih 18 dana:
 - 21. - 25. veljače 2022. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 14. - 23. travnja 2022. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.
Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.
Ova priprema nije za početnike, broj sati nastave dovoljan je za kvalitetno ponavljanje engleskoga za polaznike koji su ga imali u sva 4 razreda srednje škole.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

ENGLESKI A (proljetni praznici + 27.5.-1.6.) 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više
FIZIKA (21.-25.2. + 14.-23.4. + 27.-30.5.) 38 1082 kn
(143.61 €)
1030 kn
(136.70 €)
Više

Početak nastave: 21.2.2022.

Trajanje priprema. Ukupno 38 školskih sati raspoređenih tijekom sljedećih 18 dana:
 - 21. - 25. veljače 2022. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 14. - 23. travnja 2022. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.
Temeljita priprema za fiziku u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Radi se postupno i detaljno, ali nešto bržim tempom.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

FIZIKA (proljetni praznici + 27.5.-1.6.) 40 1145 kn
(151.97 €)
1090 kn
(144.67 €)
Više
HRVATSKI A (21.-25.2. + 14.-23.4. + 27.-30.5.) 42 1187 kn
(157.54 €)
1130 kn
(149.98 €)
Više

Početak nastave: 21.2.2022.

Trajanje priprema. Ukupno 42 školska sata raspoređeno tijekom sljedećih 18 dana:
 - 21. - 25. veljače 2022. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 14. - 23. travnja 2022. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.
Naša najtemeljitija priprema za viši hrvatski.
Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti sva ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI A (proljetni praznici + 27.5.-1.6.) 36 1040 kn
(138.03 €)
990 kn
(131.40 €)
Više
MATEMATIKA A (21.-25.2. + 14.-23.4. + 27.-30.5.) 60 1733 kn
(230.01 €)
1650 kn
(218.99 €)
Više

Početak nastave: 21.2.2022.

Trajanje priprema. Ukupno 60 školskih sati raspoređeno tijekom sljedećih 18 dana:
 - 21. - 25. veljače 2022. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 14. - 23. travnja 2022. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.
Temeljita priprema za višu matematiku u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Radi se postupno i detaljno. 

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA A (proljetni praznici + 27.5.-1.6.) 60 1733 kn
(230.01 €)
1650 kn
(218.99 €)
Više
MATEMATIKA B (21.-25.2. + 14.-23.4. + 27.-30.5.) 42 1187 kn
(157.54 €)
1130 kn
(149.98 €)
Više

Početak nastave: 21.2.2022.

Trajanje priprema. Ukupno 42 školska sata raspoređena tijekom sljedećih 18 dana:
 - 21. - 25. veljače 2022. (5 dana u 2. dijelu zimskih praznika)
 - 14. - 23. travnja 2022. (9 dana proljetnih praznika)
 - 27. -30. svibnja (4 dana neposredno nakon norijade) 

Komentar o programu.
Temeljita priprema za osnovnu razinu matematike u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. 

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA B (proljetni praznici + 27.5.-1.6.) 40 1145 kn
(151.97 €)
1090 kn
(144.67 €)
Više
Vidi košaricu
*CIJENE S POPUSTOM vrijede za sljedeće načine plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci (pošti) ili internetskim bankarstvom. Pri tome je nebitno jeste li sve uplatili odjednom ili u više rata, ali do početka nastave mora biti uplaćen cijeli iznos.
 
DODATNA POJAŠNJENJA OPCIJA A i B
 
Primjer 1.
Želite upisati matematiku A (60 sati) i fiziku.
Matematiku A morate uzeti iz opcije B, dok fiziku možete birati u opciji A ili B. Predlažemo da i fiziku odaberete u opciji B jer ćete na taj način tijekom 15 dana imati oba predmeta ukupno 6.4 školska sata dnevno.
Ako odaberete fiziku iz opcije A imat ćete tijekom 9 dana proljetnih praznika ukupno 8 šk. sati dnevno, a nakon norijade ćete nastaviti samo s  matematikom još 6 dana po 4 sata.
 
Primjer 2.
Ako odaberete pripreme za hrvatski koje se održavaju samo u proljetnim praznicima, 9 dana imat ćete po 4 školska sata nastave (9x4 sata=36 sati). Ako pak odaberete dužu varijantu, 15 dana imat ćete po 2 školska sata i 20 minuta nastave (15x2.4 sata=36 sati). Dakle, obje varijante imaju ukupno 36 školskih sati, ali je varijanta od 15 dana pogodnija ako uz hrvatski želite upisati još koji predmet.
Na taj smo način omogućili svima koji će odabrati više predmeta da ih odslušaju u većem broju dana čime će se smanjiti dnevno opterećenje. S druge strane, pogotovo ako niste iz Zagreba ili upisujete jedan do dva predmeta, možete odslušati ukupno isti broj sati za željeni predmet uz identičnu kvalitetu ali u manje dana i više sati dnevno.
 

Ovo je idealno vrijeme za završno ponavljanje jednog do dva predmeta.
Budući da imamo grupe za sve razine predznanja, ovaj je termin naročito pogodan i za učenike trećih razreda kojima se preporučuje da s pripremom najtežeg predmeta počnu na vrijeme.

 

Smještaj tijekom priprema u Zagrebu!

Svi naši polaznici, ukoliko nemaju vlastiti smještaj, mogu po 15% nižim cijenama boraviti u HI Hostelu Zagreb, Petrinjska 77. Hostel se nalazi u samom centru grada u blizini lokacija na kojima održavamo nastavu. Ima dostupan parking i besplatan internet. Polaznicima naših priprema osigurana je besplatna učionica 24 sata dnevno. 
 
 
SMJEŠTAJ CIJENA PO DANU (01.10.-29.12. 01.01.-31.05.) CIJENA PO DANU (30.12.-31.12.)
 
SVE NAVEDENE CIJENE VRIJEDE SAMO ZA POLAZNIKE NAŠIH PRIPREMA.
 
Budući da je zbog blagdana i velikog broja turista u Zagrebu povećana potražnja za smještajem, savjetujemo da čim prije rezervirate smještaj za vrijeme trajanja priprema.
 
Napomena:
U cijenu nije uključena boravišna pristojba koja iznosi 6,00 kn po osobi/noć.
PDV je uračunat u cijene.
 
Rezervaciju smještaja potrebno je napraviti e-mailom (zagreb@hicroatia.com).
Plaćanje se vrši na recepciji hostela prilikom dolaska.
Sve dodatne informacije u vezi smještaja možete dobiti na recepciji hostela na brojevima 01/4841261 i 098/298490.
 
   6-krevetna soba (ležaj) 66,00 kn 99,00
   4-krevetna soba (ležaj) 75,00 kn 111,00
   3-krevetna soba (ležaj) 85,00 kn 123,00
   2-krevetna soba s kupaonicom 244,00 kn 332,00
   2-krevetna soba bez kupaonice 210,00 kn 288,00
   1-krevetna soba s kupaonicom 183,00 kn 250,00
   1-krevetna soba bez kupaonice 158,00 kn 215,00


PREGLEDAJ ILI ISPIŠI OVU STRANICU U PDF-u