Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / PREGLED FAKULTETA I UVJETA UPISA / Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis
Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis  Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

BESPLATNE PREZENTACIJE SUBOTAMA.

Saznajte sve što biste trebali znati o maturi i upisima na fakultet, a vjerojatno ne znate!
Prezentacije su svake subote u rujnu i listopadu. Više ...

 

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka. U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Više...

 

Sve o pripremama za državnu maturu pogledajte ovdje.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 8:15-15:45 h
utorak, četvrtak: 11:30-19 h

Tel.: 01 6672 404

Želite li studirati, morate položiti državnu maturu. Ona je zamijenila prijemne ispite na većini fakulteta. Bolji rezultat na maturi omogućit će vam upis atraktivnijeg fakulteta (i nižu cijenu ako se vrati plaćanje studija).

Da biste položili državnu maturu (dobili svjedodžbu o tome), morate po gimnazijskom programu položiti samo 3 obvezna predmeta: hrvatski, matematiku i strani jezik. I to je to!

Međutim, većini fakulteta neki od tih predmeta uopće nisu važni za studiranje. Zato mnogi od njih traže da se uz 3 obvezna položi još barem 1 izborni predmet, a neki su čak uz sve to zadržali i svoje prijemne ispite.

SVE O PRIJEMNIM ISPITIMA NA ZAGREBAČKIM FAKULTETIMA i pripremama za njih možete pogledati OVDJE.


Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema broju bodova koje svaki kandidat može sakupiti iz sljedeće 4 kategorije:

  1. Boduju se opći uspjesi u sva 4 razreda srednje škole, pri čemu se gledaju prosjeci na dvije decimale;
  2. Boduju se rezultati na ispitima državne mature
  3. Boduje se dodatni prijemni ispit (samo na nekim fakultetima i stručnim studijima)
  4. Boduju se posebna učenikova postignuća, npr. natjecateljska i sl. (samo na nekim fakultetima i stručnim studijima)

Ukupan broj bodova za ove 4 kategorije zajedno može biti najviše 1000.
U tablici su za svaki fakultet navedene razine obaveznih predmeta, izborni predmeti te način bodovanja.

Prije donošenja odluke o razinama obveznih predmeta i izbornim predmetima koje ćete prijaviti za maturu, OBVEZNO na www.postani-student.hr provjerite uvjete za upis na željeni smjer određenog fakulteta.

 

Fakulteti i smjerovi
na fakultetima
Sveučilišta u Zagrebu
OBVEZNI
IZBORNI PREDMETI

(Izborni predmeti koji
su uvjet za upis)
NEOBVEZNI
IZBORNI PREDMETI

(Izborni predmeti koji
nisu uvjet za upis,
ali donose
dodatne bodove)
FARMACEUTSKO BIOKEMIJSKI 5% A 20% A 5% Kemija 20% Biologija 20% 25% -
MEDICINSKI 10% A 4% A 10% - - 16% 60%
STOMATOLOŠKI 10% A 4% A 9% Bio 15% i Fiz 15% i Kem 15% - 22% 10%
VETERINARSKI 15% A 5% A 10% Bio ili Fiz ili Kem 30% - 37% -
FILOZOFSKI (Psihologija) 30% A 30% A 12% Psi/Bio/Fil/Fiz/Inf/Kem/Log/Soc 5% - 20% -
HKS (Psihologija) 15% A 15% A 10% - - 25% 15+15%
HKS (Medicina) 0% A 0% A 0% Bio 25% i Fiz 25% i Kem 25% - 10% 15%
VOJNI STUDIJI (Vojno inženjerstvo) 20% A 25% A 25% - - 30% -
PMF (Biologija) 3% A 20% A 2% Biologija 30% Fizika ili Kemija 10% 30% -
PMF (Bio i Kem-nastavnički) 3% A 20% A 2% Bio ili Kem 20%+10% Fizika 10% 30% -
PMF (Molekularna biologija) 3% A 20% A 2% Biologija 30% Fizika ili Kemija 10% 30% -
PMF (Znanosti o okolišu) 3% A 20% A 2% Bio ili Kem ili Fiz ili Geo 30%+10% - 30% -
TEHNIČKO VELEUČ. (računarstvo i informatika) 0% A 40% A 10% Fiz ili Inf 10% - 40% -
PMF (Matematika) 0% A 60% B 0% - - 30% -
PMF (Fizika) 0% A 35% B 0% Fizika 30% - 30% -
PMF (Geologija) 0% A 40% B 0% - Fiz ili Kem ili Bio ili Geo 15% 40% -
FER 0% A 36% B 0% Fizika 24 % - 40% -
STROJARSTVO I BRODOGRADNJA 0% A 40% B 0% - Fizika ili Kemija 15% 40% -
GRAĐEVINSKI 5% A 50% B 0% - Fizika 10% 35% -
GEODETSKI 0% A 50% B 0% Fizika ili Informatika 10% - 40%  
PROMETNI (Aeronautika) 0% A 30% B 20% - Fizika 10% 40% -
RUD. GEOL. NAFTNI (Naftno rudarstvo) 0% A 36% B 0% - Fizika ili Kemija 24 % 40% -
PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI
(Bioteh., Preh.teh.)
5% A 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
KEM. INŽ. I TEHNOLOGIJA 0% A 30% B 0% Kemija 30% Fizika 10% 30% -
TEHNIČKO VELEUČ. (Gradit., Mehatr., Strojar.) 0% A 50% B 0% - Fizika ili Informatika 10% 40% -
ARHITEKTONSKI (Arhitektura) 2,5% B 20% A 0% - Likovni 2,5% 15% 60%
ARHITEKTONSKI (Dizajn) 5% B 5% A 5% Likovni 10% - 10% 65%
POLITIČKE ZNANOSTI
(ovisno o smjeru)
15/20% B 10/5% A 15% Povijest ili PiG 20/15% - 40% -
PMF+FF (Geogr. i Povijest) 5% B 10% A 5% Geo ili Pov 30%+10% Inf/Bio/Fiz /Kem/PiG/Psih/Soc 5% 30% -
PMF (Geografija) 5% B 15% A 5% Geografija 30% Pov/Inf/Bio/Fiz /Kem/PiG/Psih/Soc 5%+5% 30% -
PRAVNI (Socijalni rad) 20% B 15% A 20% - Fil/Log/Psih/Soc/PiG 10% 30% -
PRAVNI (Pravo) 20% B 15% A 20% - Fil/Log/Pov/Soc/PiG 10% 30% -
UČITELJSKI (s eng) 25% B 15% A 25% - - 30% -
ERF (Rehabilitacija) 20% B 0% A 20% Bio ili Psih ili Soc 20% - 28% 12%
ERF (Soc. pedagogija) 20% B 0% A 20% Psih ili Soc 20% - 28% 12%
ERF (Logopedija) 30% B 0% A 25% Bio ili Psih 30% - 15% -
FILOZOFSKI
(svi smjerovi osim psih. i soc.)
30% B 8% A 22% Bio/Etik/Fil/Fiz/Geo/Glaz/Inf/Kem/
Lik/Log/PiG/Pov/Psih/Soc/Jezici 5%
- 30% -
FILOZOFSKI (Sociologija) 25% B 25% A 20% Bio/Etik/Fil/Fiz/Geo/Glaz/Inf/Kem/
Lik/Log/PiG/Pov/Psih/Soc/Jezici 5%
- 20% -
HRV.STUDIJI (psihologija) 25% B 15% A 15% - Bio ili Log ili Psih 5% 20% 15%
HRV.STUDIJI (ovisno o smjeru) 15-50% B 0-15% A 10-30% - Bilo koji izborni (5-15%) 20-40% 0-20%
AGRONOMSKI (većina smjerova) 10% B 25% B 10% - Bio ili Kem ili Fiz ili PiG 15% 40% -
PROMETNI (ITS&L, Promet) 0% B 40% B 0% - Fizika 20% 40% -
GRAFIČKI (Dizajn graf.pr.) 10% B 30% B 10% - Likovni ili Informatika 10%+5% 30% 10%
GRAFIČKI (Teh. tehnološki) 10% B 30% B 10% - Fiz ili Kem ili Inf 10%+5%+5% 30% 10%
ŠUMARSKI 10% B 35% B 10% - - 45% -
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE 25% B 20% B 15% - Ovisno o smjeru 5-10% 30% -
TEKSTILNO TEHNOLOŠKI ( Odjev. inž. ) 0% B 36% B 0% - Fiz ili Kem ili drugi str. jezik 14% 50% -
TEKSTILNO TEHNOLOŠKI (Ind. dizajn) 0% B 36% B 0% - Fiz ili Kem ili Lik 14% 30% 20%
TEKSTILNO TEHNOLOŠKI (Modni dizajn) 10% B 0% B 5% - Likovni 5% 20% 60%
EKONOMSKI 10% B 10% B 10% - PiG 20% 40% -
KINEZIOLOŠKI 9% B 8% B 8% - - 20% 45%
UČITELJSKI 30% B 25% B 10% - - 30% -
UČITELJSKI (s njem) 25% B 15% B 25% - - 30% -
AKADEMIJE (ovisno o smjeru) 10% B 0% B 0% - - 10% 80%
AGRONOMSKI (Krajobrazna arh.) 10% B 10% B 5% - Geo ili Bio ili Lik 5% 30% 40%
 
 
 
UPUTE ZA RAZUMIJEVANJE PODATAKA U TABLICI:


(1) Svi su podaci u tablici podložni promjenama od strane fakulteta. Ovo je stanje na dan 26.06.2024. Postoji mogućnost da će fakulteti do kraja 2024. godine drugačije raspodijeliti postotke bodova. Sve promjene objavljuju se na www.postani-student.hr. Promjene nisu rijetkost i samo na toj stranici imate aktualne podatke. Zato je posjećujte barem jedanput na mjesec.  

(2) Primjer FSB-a iz tablice (Fakultet strojarstva i brodogradnje).

FSB npr. traži hrvatski, matematiku na višoj (A) te strani jezik na osnovnoj (B) razini što ćemo kraće i preglednije pisati paket HAB. Položite li i fiziku ili kemiju, što ne morate ako ne želite, dobit ćete dodatnih 150 bodova (15% od 1000). Zanimljivo je da vam za hrvatski i strani jezik neće dati ni boda (od ukupno 1000) iako te predmete morate položiti jer bez njih ne možete maturirati. Za matematiku možete dobiti najviše 400 bodova, a za ocjene skupljene u 4 razreda srednje škole još 400 bodova. 50 bodova koji nedostaju možete dobiti na državna natjecanja ili neka druga posebna dostignuća. Ukupno - 1000!

Upravljanje kolačićima
Trinom će prikupljati podatke o korisnicima samo uz Vašu izričitu privolu.