BESPLATNE 
PREZENTACIJE

Saznajte sve što biste trebali
znati o maturi i upisu na fakultet,
a ne znate!

Prezentacija će vam olakšati
izbor razina te odluku o
tome gdje studirati.
 
Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / PREGLED FAKULTETA I UVJETA UPISA
6... Pripreme u lipnju za prijamne ispite  Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

BESPLATNE PREZENTACIJE SUBOTAMA.

Saznajte sve što biste trebali znati o maturi i upisima na fakultet, a vjerojatno ne znate!
Prezentacije su svake subote u rujnu i listopadu. Više ...

 

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka. U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Više...

 

Sve o pripremama za državnu maturu pogledajte ovdje.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 9-15 h
utor., četv.:    13-19 h

Tel.: 01 6672 404

6. ciklus - PRIPREME U LIPNJU ZA PRIJAMNE ISPITE - Početak nastave je 15.6.2021.
 
Kraj lipnja i početek srpnja rezervirani su za prijamne ispite na Arhitektonskom, Medicinskom i Filozofskom fakultetu te Hrvatskim studijima i Rehabilitaciji na ERF-u.
Ovo je zadnji termin u kojem se za njih možete pripremati.

Ako se u ovom terminu odlučite pripremati za Arhitekturu ili Medicinu, od vas se očekuje visoka razina predznanja.

Točni datumi pisanja prijamnih na pojedinom fakultetu obično budu poznati u travnju. Do tada možemo samo nagađati koji će to dani biti. Mi smo pretpostavili najranije moguće datume i prema tome napravili naš plan. Ako prijamni budu kasnije od naših očekivanja, pripreme ćemo pomaknuti bliže prijamnima. Zato datume u donjoj tablici uzmite sa zadrškom i provjerite krajem travnja.

Pregled svih naših termina priprema za ove fakultete tijekom 2020./2021. možete pogledati ovdje.

 

UPUTA ZA ONLINE UPIS. Kliknite na košaricu ispred onoga što želite upisati. Zatim u plavo polje upišite ocijene. Ako želite, nakon toga nastavite s odabirom predmeta u ostalim ciklusima. Upis završite klikom na "online upis" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
MEDICINA-cjelovite pripreme (15.-19.6. te 26.6.-2.7.2021.) 90 2468 Kn 2350 Kn Više

Nastava traje 12 dana po 7.5 školskih sati dnevno od 19. do 19. lipnja, te od 26. lipnja do 2. srpnja 2021.

Očekivani datum prijamnog je 3.7.2021.

Međutim, sasvim je moguće da prijamni bude 9. ili 10. srpnja. U tom će slučaju pripreme početi 26.6., a završiti 8.7.2021.

Ovo su cjelovite i ciljane pripreme samo za prijamni ispit na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Temeljito se ponavlja samo ono gradivo koje se iz biologije, fizike i kemije pojavljuje na prijamnom ispitu i ništa više od toga. To znači da, npr. iz biologije nećemo ponavljati zoologiju i botaniku jer toga nema na prijamnom. Nakon teorije slijedi vježba na originalnim zadacima s ranijih prijamnih ispita na Medicini.

Razlika između ovog 90-satnog tečaja i 36-satnog Razlikovnog programa za Medicinu je u tome što se za 36-satni tečaj očekuje vrlo dobro predznanje jer se bez posebnog ponavljanja gradiva rješavaju teži i netipični zadatci. Na 90-satnom tečaju prvo se ponavlja teorija nakon čeka se rješavaju zadatci. Bez obzira na postepenost u izlaganju gradiva, nužno je predznanje za sva 3 predmeta (barem četvorke na maturi).

Najbolji argument za nužnost predznanja je da pripreme zavržavaju dan prije prijamnog pa ne ostaje vremena za samostalno učenje.

Ovdje možete naći detaljne upute o razredbenom postupku na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Za odabir ovog paketa kliknite na košaricu.

MEDICINA-razlikovni program (26.6.-1.7.2021.) 36 1040 Kn 990 Kn Više
 
MEDICINA - RAZLIKOVNI PROGRAM u odnosu na državnu maturu.
NE PONAVLJA SE CIJELO GRADIVO nego se samo rješavaju zahtjevniji originalni zadaci s ranijih prijamnih ispita na Medicinskom fakultetu u Zagrebu koji vrstom i težinom odskaču od onih na DM. Pri tome se teorija neće ponavljati! Od vas se očekuje da njome u potpunosti vladate!!!
U sklopu rješavanja zadataka spomenut će se teoretska podloga potrebna za rješavanje.
Potrebno je predznanje (na drž. maturi iz biologije, fizike i kemije minimalno 70% točnih odgovora).
Nastava je od 26.6. do 1.7.2021., traje 6 dana po 6 školskih sati (12 iz biologije, 12 iz fizike i 12 iz kemije).
Očekivani datum prijamnog ispita je 3. srpnja 2021.
 
Za odabir ovog paketa kliknite na košaricu.
Priprema za FILOZOFSKI - 1. termin (16.-19.6.2021.) 21 641 Kn 610 Kn Više
 
Priprema za TEST INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI koji se kao prijemni ispit piše na Filozofskom fakultetu. 
Nastava je 16.-19. lipnja 2021., svaki dan po 5.25. šk. sati. 
 
Za odabir ovih priprema kliknite na košaricu.
Priprema za FILOZOFSKI - 2. termin (26.6.-1.7.2021.) 21 641 Kn 610 Kn Više

Priprema za TEST INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI koji se kao prijemni ispit piše na Filozofskom fakultetu.
Nastava je 26.6.-1.7.2021., svaki dan po 3.5 školska sata. 
Očekivani datum prijamnog ispita na Filozofskom je 3.7.2021.

Za odabir ovih priprema kliknite na košaricu.

Priprema za PRIJAMNI NA ARHITEKTURI 24 998 Kn 950 Kn Više
 
Priprema za TEST CRTANJA I PERCEPCIJE PROSTORA koji se piše kao prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu - smjer arhitektura.
24 sata nastave od 26. do 29. lipnja 2021. po 6 šk. sati dnevno.
Samo za napredne!
U 4 dana po 6 sati dnevno, neposredno prije prijemnog koji će najvjerojatnije biti 30.6.2021., vježbat će se zadatci poput onih koji su na prijamnom bili zadnjih nekoliko godina.
Za odabir ovih priprema kliknite na košaricu.
Vidi košaricu