BESPLATNE 
PREZENTACIJE

Saznajte sve što biste trebali
znati o maturi i upisu na fakultet,
a ne znate!

Prezentacija će vam olakšati
izbor razina te odluku o
tome gdje studirati.
 
Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Za starije i strance  Bodovanje razina

Last minute pripreme krajem svibnja, nakon norijade. Pripremite se za pisanje eseja iz hrvatskog ili engleskog te za matematiku, fiziku, kemiju, PIG, psihologiju... Više.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

  • Ako je kandidat stariji od 24 godine, ima šansu upisati se "po starom" uz prijemni ispit ukoliko željeni fakultet ima predviđenu kvotu za takve studente. U praksi to fakulteti nemaju pa kandidati moraju položiti samo one ispite DM koji se boduju za upis na fakultet. Dakle, valja se prijaviti za polaganje ispita DM! Posebne kvote u 2021. godini imali su samo FOI (30 mjesta) i HKS (45 mjesta na izvanrednom studiju sestrinstva).

  • Kandidati koji su svoje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obvezni polagati ispite državne mature, ali ako ne polože ispite državne mature, ne dobivaju bodove koje ti ispiti donose.

  • Kandidatima koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili s vanjsko vrednovanim ispitom priznat će se rezultati toga ispita umjesto istovjetnih ispita državne mature, no moraju ispuniti preduvjete i položiti dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti ako ih zahtijeva pojedini studijski program.

  • Kandidatima koji imaju državljanstvo neke od država članica Europske unije može se, ovisno o uvjetima visokog učilišta za pojedine studijske programe, priznati materinji jezik koji je kandidat položio u sklopu završnog vanjsko vrednovanog ispita umjesto ispita državne mature iz Hrvatskog jezika. Međutim, neki fakulteti (Veterina, Arhitektura i Stomatologija) zahtijevaju da kandidati kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika polože B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri NCVVO-u.

  • Kandidati koji imaju državljanstvo neke od članica Europske unije imaju ista prava kao i hrvatski državljani i konkuriraju zajedno na istim rang listama. Više pogledajte na
    https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/Prirucnik-za-kandidate-iz-sustava-obrazovanja-odraslih-i-kandidate-iz-inozemstva.pdf