BESPLATNE 
PREZENTACIJE

Saznajte sve što biste trebali
znati o maturi i upisu na fakultet,
a ne znate!

Prezentacija će vam olakšati
izbor razina te odluku o
tome gdje studirati.
 
Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Pristupanje ispitima  Bodovanje razina

Last minute pripreme krajem svibnja, nakon norijade. Pripremite se za pisanje eseja iz hrvatskog ili engleskog te za matematiku, fiziku, kemiju, PIG, psihologiju... Više.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

  • U vezi ispita iz stranoga jezika obveznoga dijela državne mature, dobro je znati da morate prijaviti onaj strani jezik koji ste učili u školi kao nastavni predmet najmanje dvije školske godine, dok u izbornome dijelu možete prijaviti i strani jezik koji ste učili izvan škole a čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom.

  • Mora se pristupiti svim ispitima obveznog dijela DM u istom ispitnom roku.

  • U jednom se danu može polagati najviše 2 ispita

  • Ukoliko ne položite neki ispit na 1. roku, polažete ga ponovno na 2. roku, a svi se do tada položeni predmeti (izborni i obvezni) priznaju.

  • Ukoliko se dogodi da na kraju 4. razreda idete na popravni iz nekog predmeta, ne možete polagati ispite DM u ljetnom ispitnom roku.

  • Što se tiče troškova izlazaka na ispite DM, prvi je izlazak za sve učenike besplatan. Ukoliko nakon toga učenik želi popraviti rezultat, izlazak na drugi rok plaća. Ako je pak na prvom roku učenik pao, tada mu je taj drugi izlazak unutar iste školske godine besplatan. Svaki se izlazak na maturu u narednim školskim godinama plaća.

  • Ako položite ispit državne mature na ljetnom roku, ali niste zadovoljni ocjenom, imate pravo ponovno polagati taj ispit na jesenskom roku. Ako na taj način ponovno pišete ispit i dobijete lošiju ocjenu, bolja ocjena smatrat će se konačnom.

  • Kako bi se povećala regularnost provedbe ispita DM, odabir tema za esejske zadatke iz hrvatskog i engleskog jezika od 2016. godine  vrši se u noći uoči ispita i šalje u škole neposredno prije početka ispita.

  • U slučaju krađe ili varanja na ispitima DM, pristupniku se poništavaju svi položeni ispiti i zabranjuje se polaganje ostalih ispita na tom roku. U slučaju prepisivanja pristupniku se izriče opomena te se u slučaju ponovnog prepisivanja ispit prekida i poništava.