Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / / Kalkulator na maturi
Kalkulator na maturi  Bodovanje razina

Last minute pripreme krajem svibnja, nakon norijade. Pripremite se za pisanje eseja iz hrvatskog ili engleskog te za matematiku, fiziku, kemiju, PIG, psihologiju... Više.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

Kod pisanja ispita iz Matematike, Fizike i Kemije, smijete koristiti kalkulator. Po svojim karakteristikama to mora biti znanstveni kalkulator ili kako se još navodi tipa Scientific. Ne smije imati mogućnosti bežičnog povezivanja s drugim uređajem, uporabe memorijske kartice, simboličkog računanja (tipka CAS) i grafičkog rješavanja (tipka GRAPH). U početku se također navodilo da ne smije imati mogućnost deriviranja i integriranja što je izazvalo paniku jer na tržištu postoje znanstveni kalkulatori koji imaju tipku za računanje derivacije u točki i određenog integrala. Takvi su kalkulatori dozvoljeni! Nedozvoljeni su oni koji s integralima i derivacijama mogu provoditi simbolički račun (računaju sa slovima).
 
Nedozvoljena vrsta kalkulatora.  
Primjer kalkulatora koji je dozvoljen, ali se zbog tipki za deriviranje i integriranje oko njega u početku podiglo dosta prašine.
 

Više o kalkulatorima možete pogledati na stranicama NCVVO-a

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2015/08/KALKULATORI_11-3-2016.pdf