Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / / Pripreme za Filozofski i Hrvatske studije
Pripreme za Filozofski i Hrvatske studije  Općenito o prijemnim ispitima

Last minute pripreme krajem svibnja, nakon norijade. Pripremite se za pisanje eseja iz hrvatskog ili engleskog te za matematiku, fiziku, kemiju, psihologiju ili PIG. Više...


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 9-15 h
utor., četv.:    13-19 h

Tel.: 01 6672 404
      095 331 3333

Karta...

PRIPREMA ZA PRIJEMNI ISPIT NA FILOZOFSKOM FAKULTETU TE HRVATSKIM STUDIJIMA i ERF-u

TEST INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

Kod nas se za ovaj test možete pripremati u vrijeme proljetnih praznika ili u lipnju neposredno prije prijemnog ispita. Cijene i satnice možete pogledati u tablici:

UPIŠITE SE ONLINE

Termini: Radni dani: Termini: Broj sati: Cijena: Cijena s
popustom*:

PROLJETNI PRAZNICI
(4. ciklus priprema za maturu)

   18.04.-27.04.2019. (osim 21.04. i 28.04.2019.) 9 dana x 2.3 šk.sata 21 515 kn 490 kn
U SVIBNJU ILI LIPNJU
(možete birati između
4 ponuđena termina)
   a) 24.-30. svibnja 2019. (osim 26.05.)
   b) 31. svibnja - 6. lipnja 2019. (osim 02.06. )
6 dana x 3.5 šk.sata 21 515 kn 490 kn
   c) 20.-23. lipnja 2019. (svaki dan) 4 dana x 5.25 šk.sata 21 515 kn 490 kn
   d) 26.-28. lipnja 2019. (26. lipnja počinje u 15:30) 3 dana x 7 šk.sati
Cijene s popustom* vrijede samo za sljedeće oblike plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci ili internetskim bankarstvom (odjednom ili u nekoliko rata pri čemu cjelokupan iznos mora biti plaćen do početka priprema).

 Na razredbenom ispitu neće se provjeravati posebna znanja za pojedini studijski program nego će se pisati jedinstveni test za sve studije kojim se ispituju intelektualne sposobnosti.

Test intelektualnih sposobnosti zapravo je niz od 3 neverbalna i jednog verbalnog testa. Konkretno, u gomili sličica tražit ćete uljeze ili kariku koja nedostaje, a nakon toga ćete rješavati matematičko-logičke zadatke. 

Na pripremama ćemo uvježbavati tehnike rješavanja neverbalnih i verbalnih testova. Postoji desetak jednostavnih koraka koje morate proći da biste riješili bilo koji zadatak u kratkom vremenu. Uz nadzor i upute stručnjaka vježbat ćemo zadatke slične onima koji će vas dočekati na prijemnom. Posebnu ćemo pozornost posvetiti matematičkom dijelu prijemnog ispita za koji ćemo uvježbati sve tipične skupine problemskih zadataka. (HS nemaju ovaj test.)

U matematičkom dijelu doslovno imate tekstualne problemske zadatke koje morate riješiti postavljanjem jednadžbi, dijeljenjem decimalnih brojeva, rješavanjem postotaka, pretvaranjem mjernih jedinica... Ako ste u školi uvijek izbjegavali zadatke poput "Na farmi je ukupno 100 kokoši i svinja koje zajedno imaju 260 nogu, koliko ima kokoši?", tada imate problem. Ovo je jedan od lakših zadataka koji će vas dočekati u matematičkom dijelu u kojem imate samo 1.5 minutu po zadatku! Za veliku većinu tih zadataka postoje standardni matematički postupci koji se u školama ne rade pa ćete ih na pripremama vidjeti prvi puta. 

Budete li upisali ove pripreme u nekom od termina prije mature, ovo će vam biti odlična priprema za problemske zadatke koji u velikom broju dolaze na maturi na B razini matematike.

Uglavnom, testovi intelektualnih sposobnosti za maturante su potpuno novo iskustvo. Nemojte doći na prijemni oslonjeni samo na svoju inteligenciju. Znanje i iskustvo koje ćete steći na pripremama bit će presudno.

Važna napomena vezana za odabir termina priprema. Očekivani datum prijemnog na Filozofskom je 29. lipnja 2019., a na Hrvatskim studijima 14. lipnja 2019.
Naš zadnji termin priprema označen pod d) završava 28.06.2019. Ako se pripremate za Filozofski, savjetujemo da razmislie o nekom ranijem terminu priprema jer je razumno nekoliko zadnjih dana uoči prijemnog ostaviti za samostalnu vježbu.

Napomena za prijemni na ERF-u. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je u lipnju 2017. za smjer Rehabilitacija imao prijemni vrlo, vrlo sličan ovome na Filozofskom. Ako se to zadrži i u budućnosti, ove su pripreme idealne za sve koji žele na Rehabilitaciju. Ako k tome dodamo da je 2017. za upis na ovaj smjer trebalo minimalno 834 boda, pripreme su nužnost jer će svaki bod biti važan.

PREGLEDAJTE ILI ISPIŠITE OVU STRANICU U PDF-u