Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / O NAMA
5... LAST MINUTE pripreme u svibnju  Adresa, radno vrijeme, telefoni, žiro račun

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka za rad od kuće.

U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Besplatno!  Više...

5. ciklus - LAST MINUTE PRIPREME U SVIBNJU - Početak nastave je 28.5.2023.

NASTAVA JE NAKON NORIJADE i traje 5-12 dana ovisno o odabranom predmetu. Radni dani su u kalendaru označeni žutom bojom, no nemaju svi predmeti nastavu u sve dane.
Tako priprema za PIG, psihologiju, prijamni za studije psihologije te eseje iz hrvatskog i engleskog traje 5-7 dana dok matematika A i B te hrvatski traje svih 12 označenih dana. 

Radne dane i opis priprema za svaki predmet potražite niže na ovoj stranici.

Pripreme su koncipirane tako da je maksimalni naglasak na vježbanju uz minimalnu količinu teorije.

Ako ste neke predmete planirali ponoviti samostalno, a niste stigli, nama boljeg termina...
Ključna prednost ovog termina je da se gradivo uvježbava naposredno prije pisanja testa. Uštedjet ćete vrijeme i, zahvaljujući preciznom vođenju profesora kroz problematična područja, temeljitije svladati gradivo nego da ga radite sami. Sve uvježbano na pripremama ostat će zapamćeno do ispita. Vježbajući s nama nećete to morati raditi sami kod kuće.

U ovom ciklusu možete odabrati maksimalno 2 predmeta (bilo koja). Pritom vodite računa da svaki predmet dnevno ima 3-4 školska sata pa kombiniranjem već samo 2 predmeta dnevno imate 6 do 8 šk. sati.
 

Ovdje možete pogledati kalendar državne mature za ljetni rok 2022./2023.
 


UPUTA ZA ONLINE UPIS. Kliknite na kolica ispred naziva paketa ili predmeta koje želite upisati. Zatim u plavo polje upišite ocjene. Ako želite, nakon toga nastavite s odabirom predmeta u ostalim ciklusima. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi uz desni rub ekrana.

    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
ESEJ za engleski A 15 68.35 €
(515 kn)
65.03 €
(490 kn)
Više

Trajanje priprema: 5 dana · 3 šk. sata dnevno = 15 sati nastave

Komentar o programu.
Ponovit će se dio gramatike (i pravopisa) potreban za pisanje eseja. Cijela priprema bazira se na aktivnom pisanju polaznika gdje će se u odvojenim fazama uvježbavati kako započeti, razraditi i završiti esej. Napravit će se analiza desetak dobro i loše napisanih eseja. Uglavnom, bez puno filozofiranja, polaznici će pisati i pisati... Tri njihova eseja bit će ispravljena po istim kriterijima kao na maturi.
Esej nosi, nakon preračunavanja, 33.3% ukupnog broja bodova iz engleskog na maturi.
Ova priprema nije za učenike slabog predznanja.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

FIZIKA 36 151.97 €
(1145 kn)
144.67 €
(1090 kn)
Više
HRVATSKI 40 167.23 €
(1260 kn)
159.27 €
(1200 kn)
Više

Trajanje priprema: 12 dana · 3.3 šk. sata dnevno = 40 šk. sati nastave

Radni dani: 28.5.-11.6.2023.

Komentar o programu.
Ovo je cjelovita priprema za hrvatski koja uključuje pripremu za pisanje eseja i pripremu za pisanje testa.
Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI (esej + pravopis) 21 90.65 €
(683 kn)
86.27 €
(650 kn)
Više

Trajanje priprema: 7 dana · 3 šk. sata dnevno = 21 sat nastave

Radni dani:  nekih 7 dana između 28.05.2023. i 8.6.2023.

Komentar o programu.
Ovo je priprema samo za pisanje eseja iz hrvatskog jezika. Ovdje se ne ponavlja gradivo koje će se ispitivati na testu u lipnju.
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično. Uz to ponovit ćete i sve što vam iz pravopisa i gramatike treba za pisanje eseja.

U 21 šk. sat napravit će se sljedeće:

 - Ponovit će se sva esejska djela (književnopovijesna i književnoteorijska obilježja, razdoblje u koje spada pisac, obilježja njegova opusa i sl.).
 - Naglasit će se što se ne smije raditi kod pisanja eseja (usporedba dobro i loše napisanog eseja).
 - Napisat ćete 3 eseja, po jedan od svake vrste. Bit će vam ispravljeni kao na državnoj maturi.
 - Ponovit ćete pravopis te područja koja iz gramatike trebate za pisanje eseja.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

KEMIJA 36 151.97 €
(1145 kn)
144.67 €
(1090 kn)
Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Prolazi se cijelo gradivo potrebno za državnu maturu što uključuje i pokuse navedene u ispitnom katalogu. Radi se postupno i detaljno, ali bržim tempom. 
Kemija je po svojoj složenosti vjerojatno najteži predmet na maturi. Zbog vrlo intenzivnog rada gdje se u svakom danu na pripremama obradi veća količina gradiva te još više zbog činjenice da je matura samo nekoliko dana nakon završetka priprema, ove pripreme su pogodne samo za učenike koji su kemiju imali sva 4 razreda i imaju dobro predznanje. Njima ove pripreme mogu poslužiti i kao završno glancanje detalja. Ovaj termin pripreme nikako nije za početnike!!!

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA A (odabrana poglavlja) 48 199.35 €
(1502 kn)
189.79 €
(1430 kn)
Više

Trajanje priprema: 12 dana · 4 šk. sata dnevno = 48 šk. sati nastave

Komentar o programu.

Ova priprema za višu razinu matematike pokriva samo najzastupljenija i najteža područja koja se pojavljuju na maturi. Za 48 sati, koliko traju ove pripreme, nije moguće ponoviti cijelo gradivo koje se ispituje na A razini.

Ponovit ćemo sve funkcije te s njima povezane jednadžbe i nejednadžbe, trigonometriju, planimetriju i analitičku geometriju. Ovo čini oko 75 % gradiva na maturi.
Preskačemo osnovne računske operacije na skupovima R i C te stereometriju (2% pitanja na maturi) i derivacije (zadnje gradivo koje se radi u 4. razredu).

Pripreme su namijenjene učenicima koji na maturi žele dobiti 3 ili više jer ćemo upravo najlakša područja preskočiti. Ove su pripreme odličan izbor za završno uvježbavanje složenijih dijelova gradiva. Radikalno štede vrijeme za rješavanje ozbiljnijih zadataka.

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA B nivo 42 174.27 €
(1313 kn)
165.90 €
(1250 kn)
Više

Trajanje priprema: 12 dana · 3.5 šk. sati dnevno = 42 sati nastave

Komentar o programu.
Priprema za B razinu odvija se po našem standardnom programu u kojem se ponavlja cijelo gradivo primjerenom brzinom.
Zbog jednostavnosti ovog ispita na maturi, pripreme su prikladne za učenike svih razina predznanja. Od polaznika se očekuje da za višu ocjenu na maturi svaki dan tijekom trajanja priprema kod kuće oko 2 sata rješavaju zadaću.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

POLITIKA I GOSPODARSTVO 18 82.29 €
(620 kn)
78.31 €
(590 kn)
Više
PSIHOLOGIJA 21 90.65 €
(683 kn)
86.27 €
(650 kn)
Više
Test apstraktnog mišljenja (7.-11.6.2023.) 15 69.68 €
(525 kn)
66.36 €
(500 kn)
Više
Vidi košaricu

*CIJENE S POPUSTOM vrijede za sljedeće načine plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci (pošti) ili internetskim bankarstvom.
Pri tome je nebitno jeste li sve uplatili odjednom ili u više rata, ali do početka nastave mora biti uplaćen cijeli iznos. (Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 KN)PREGLEDAJ ILI ISPIŠI OVU STRANICU U PDF-u