Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / KAKO UPISATI PRIPREME
Pripreme za Filozofski i Hrvatske studije  Mjesto, vrijeme i način upisa

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka za rad od kuće.

U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Besplatno! Više...

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 9-15 h
utor., četv.:    13-19 h

Tel.: 01 6672 404

PRIPREMA ZA PRIJEMNI ISPIT NA FILOZOFSKOM FAKULTETU TE HRVATSKIM STUDIJIMA i ERF-u

TEST INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

Kod nas se za ovaj test možete pripremati u vrijeme proljetnih praznika, nakon norijade u svibnju ili u lipnju neposredno prije prijemnog ispita. Cijene i satnice možete pogledati u tablici:

UPIŠITE SE ONLINE

Termini: Radni dani: Termini: Broj sati: Cijena: Cijena s
popustom*:

PROLJETNI PRAZNICI
(4. ciklus priprema za maturu)

   10.-13.4. + 1.-3.5 + 30.5.-2.6.2020. 9 dana x 2.3 šk.sata 21 536 kn 510 kn
U SVIBNJU ILI LIPNJU
(možete birati između
4 ponuđena termina)
   a) 2.-7. lipnja 2020. 6 dana x 3.5 šk.sata 21 536 kn 510 kn

   b) 17.-20. lipnja 2020. 

4 dana x 5.25 šk.sata 21 536 kn 510 kn
   c) 21.-24. lipnja 2020.  4 dana x 5.25 šk.sata 21 536 kn 510 kn
   d) 30. lipnja-03. srpnja 2020. 4 dana x 5.25 šk.sata 21 536 kn 510 kn
Cijene s popustom* vrijede samo za sljedeće oblike plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci ili internetskim bankarstvom (odjednom ili u nekoliko rata pri čemu cjelokupan iznos mora biti plaćen do početka priprema).

 Na razredbenom ispitu neće se provjeravati posebna znanja za pojedini studijski program nego će se pisati jedinstveni test za sve studije kojim se ispituju intelektualne sposobnosti.

Test intelektualnih sposobnosti zapravo je niz od 3 neverbalna i jednog verbalnog testa. Konkretno, u gomili sličica tražit ćete uljeze ili kariku koja nedostaje, a nakon toga ćete rješavati matematičko-logičke zadatke. 

Na pripremama ćemo uvježbavati tehnike rješavanja neverbalnih i verbalnih testova. Postoji desetak jednostavnih koraka koje morate proći da biste riješili bilo koji zadatak u kratkom vremenu. Uz nadzor i upute stručnjaka vježbat ćemo zadatke slične onima koji će vas dočekati na prijemnom. Posebnu ćemo pozornost posvetiti matematičkom dijelu prijemnog ispita za koji ćemo uvježbati sve tipične skupine problemskih zadataka. (HS nemaju ovaj test.)

U matematičkom dijelu doslovno imate tekstualne problemske zadatke koje morate riješiti postavljanjem jednadžbi, dijeljenjem decimalnih brojeva, rješavanjem postotaka, pretvaranjem mjernih jedinica... Ako ste u školi uvijek izbjegavali zadatke poput "Na farmi je ukupno 100 kokoši i svinja koje zajedno imaju 260 nogu, koliko ima kokoši?", tada imate problem. Ovo je jedan od lakših zadataka koji će vas dočekati u matematičkom dijelu u kojem imate samo 1.5 minutu po zadatku! Za veliku većinu tih zadataka postoje standardni matematički postupci koji se u školama ne rade pa ćete ih na pripremama vidjeti prvi puta. 

Budete li upisali ove pripreme u nekom od termina prije mature, ovo će vam biti odlična priprema za problemske zadatke koji u velikom broju dolaze na maturi na B razini matematike.

Uglavnom, testovi intelektualnih sposobnosti za maturante su potpuno novo iskustvo. Nemojte doći na prijemni oslonjeni samo na svoju inteligenciju. Znanje i iskustvo koje ćete steći na pripremama bit će presudno.

Važna napomena vezana za odabir termina priprema. Očekivani datum prijemnog na Filozofskom je 04. srpnja 2020., a na Hrvatskim studijima 15. lipnja 2020.
Napomena za prijemni na ERF-u. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet za smjer Rehabilitacija ima prijemni vrlo, vrlo sličan ovome na Filozofskom. Ako se to zadrži i u budućnosti, ove su pripreme idealne za sve koji žele na Rehabilitaciju. Ako k tome dodamo da je 2018. za upis na ovaj smjer trebalo minimalno 830 bodova, pripreme su nužnost jer će svaki bod biti važan.

PREGLEDAJ ILI ISPIŠI OVU STRANICU U PDF-u