Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / KAKO UPISATI PRIPREME
5... LAST MINUTE pripreme u svibnju  Mjesto, vrijeme i način upisa

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka za rad od kuće.

U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Besplatno! Više...

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 9-15 h
utor., četv.:    13-19 h

Tel.: 01 6672 404

5. ciklus - LAST MINUTE PRIPREME U SVIBNJU - Početak nastave je ?.?.2020.

 


Zbog odluka Stožera civilne zaštite RH uzrokovanih koronavirusom, OVAJ CIKLUS PRIPREMA JE OTKAZAN.
Polaznici koji su upisali ovaj ciklus na Portal su dobili obavijest o daljnjem postupanju.


 

NASTAVA JE NAKON NORIJADE i traje 9 dana. Radni dani su u kalendaru označeni žutom bojom, no nemaju svi predmeti nastavu u sve dane.
Tako priprema za PIG, psihologiju, prijamni na Filozofskom te test iz hrvatskog A ili B traje zadnjih 6 dana i ne preklapa se s 4. ciklusom dok engleski, fizika, kemija i obje matematike traju svih 9 dana pa se ne mogu kombinirati s predmetima iz 4. ciklusa.

Radne dane i opis priprema za svaki predmet potražite niže na ovoj stranici.

Pripreme su koncipirane tako da je maksimalni naglasak na vježbanju uz minimalnu količinu teorije.

Ako ste neke predmete planirali ponoviti samostalno, a niste stigli, nama boljeg termina...
Ključna prednost ovog termina je da se gradivo uvježbava naposredno prije pisanja testa. Uštedjet ćete vrijeme i, zahvaljujući preciznom vođenju profesora kroz problematična područja, temeljitije svladati gradivo nego da ga radite sami. Sve uvježbano na pripremama ostat će zapamćeno do ispita. Vježbajući s nama nećete to morati raditi sami kod kuće.

U ovom ciklusu možete odabrati maksimalno 2 predmeta (bilo koja). Pritom vodite računa da svaki predmet dnevno ima 3-4 školska sata pa kombiniranjem već samo 2 predmeta dnevno imate 6 do 8 šk. sati.
 

Ovdje možete pogledati kalendar državne mature za ljetni rok 2019./2020.
 

    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
MEDICINA-razlikovni program (5.-7.6. i 17.-19.6.2020.) 36 872 Kn 830 Kn Više
 
MEDICINA - RAZLIKOVNI PROGRAM u odnosu na državnu maturu.
NE PONAVLJA SE CIJELO GRADIVO nego se rješavaju zahtjevniji originalni zadaci s ranijih prijemnih ispita na Medicinskom fakultetu u Zagrebu koji vrstom i težinom odskaču od onih na DM. Pri tome se osnovna teorija neće posebno ponavljati već samo dijelovi potrebni za rješavanje zadataka.
Potrebno je predznanje (poželjne su vrlo dobre srednjoškolske ocijene iz biologije, fizike i kemije ili odslušane pripreme za ova 3 predmeta ).
Nastava je od 5. do 7.6. te od 17. do 19. lipnja 2020., traje 6 dana po 6 školskih sati (12 iz biologije, 12 iz fizike i 12 iz kemije).
 
Za odabir ovog paketa kliknite na košaricu.
ENGLESKI A nivo 36 872 Kn 830 Kn Više
FIZIKA 36 872 Kn 830 Kn Više
HRVATSKI A nivo (samo test) 26 630 Kn 600 Kn Više

Trajanje priprema: 6 dana · 4.3 šk. sata dnevno = 26 šk. sati nastave

Radni dani: 2.-7. lipnja 2020.

Komentar o programu.
Ovo je priprema samo za pisanje testa iz hrvatskog na VIŠOJ razini. (Ne uključuje pripremu za pisanje eseja.)
Ponovit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...), ponovit će se ispitna djela, rješavati zadatci s polaznim tekstovima te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija).

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI B nivo (samo test) 26 630 Kn 600 Kn Više

Trajanje priprema: 6 dana · 4.3 šk. sata dnevno = 26 šk. sati nastave

Radni dani: 2.-7. lipnja 2020.

Komentar o programu.
Ovo je priprema samo za pisanje testa iz hrvatskog na OSNOVNOJ razini. (Ne uključuje pripremu za pisanje eseja.)
Ponovit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...), ponovit će se ispitna djela, rješavati zadatci s polaznim tekstovima te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija).

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

KEMIJA 36 872 Kn 830 Kn Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Prolazi se cijelo gradivo potrebno za državnu maturu što uključuje i pokuse navedene u ispitnom katalogu. Radi se postupno i detaljno, ali bržim tempom. 
Kemija je po svojoj složenosti vjerojatno najteži predmet na maturi. Zbog vrlo intenzivnog rada gdje se u svakom danu na pripremama obradi veća količina gradiva te još više zbog činjenice da je matura samo dan, dva nakon završetka priprema, ove pripreme su pogodne samo za učenike koji su kemiju imali sva 4 razreda i imaju dobro predznanje. Njima ove pripreme mogu poslužiti i kao završno glancanje detalja. Ovaj termin pripreme nikako nije za početnike!!!

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA A (odabrana poglavlja) 42 1008 Kn 960 Kn Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata i 30 minuta dnevno = 42 šk. sata nastave

Komentar o programu.

Ova priprema za višu razinu matematike pokriva samo najzastupljenija i najteža područja koja se pojavljuju na maturi. Za 42 sata, koliko traju ove pripreme, nije moguće ponoviti cijelo gradivo koje se ispituje na A razini.

Ponovit ćemo sve funkcije te s njima povezane jednadžbe i nejednadžbe, trigonometriju, planimetriju i analitičku geometriju. Ovo čini oko 75 % gradiva na maturi.
Preskačemo osnovne računske operacije na skupovima R i C te stereometriju (2% pitanja na maturi) i derivacije (zadnje gradivo koje se radi u 4. razredu).

Pripreme su namijenjene učenicima koji na maturi žele dobiti 3 ili više jer ćemo upravo najlakša područja preskočiti. Ove su pripreme odličan izbor za završno uvježbavanje složenijih dijelova gradiva. Radikalno štede vrijeme za rješavanje ozbiljnijih zadataka.

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA B nivo 36 872 Kn 830 Kn Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Priprema za B razinu odvija se po našem standardnom programu u kojem se ponavlja cijelo gradivo primjerenom brzinom.
Zbog jednostavnosti ovog ispita na maturi, pripreme su prikladne za učenike svih razina predznanja. Od polaznika se očekuje da za višu ocjenu na maturi svaki dan tijekom trajanja priprema kod kuće oko 2 sata rješavaju zadaću.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

POLITIKA I GOSPODARSTVO 18 473 Kn 450 Kn Više
Priprema za FILOZOFSKI i HS. 1. termin (2.-7. 6.2020.) 21 536 Kn 510 Kn Više
PSIHOLOGIJA 21 525 Kn 500 Kn Više
Vidi košaricu