Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / PREGLED FAKULTETA I UVJETA UPISA / Tehnički fakulteti
Tehnički fakulteti  Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

BESPLATNE PREZENTACIJE SUBOTAMA.

Saznajte sve što biste trebali znati o maturi i upisima na fakultet, a vjerojatno ne znate!
Prezentacije su svake subote u rujnu i listopadu. Više ...

 

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka. U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Više...

 

Sve o pripremama za državnu maturu pogledajte ovdje.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 8:15-15:45 h
utorak, četvrtak: 11:30-19 h

Tel.: 01 6672 404

Arhitektonski fakultet
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Geodetski fakultet
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Građevinski fakultet
Prometni fakultet
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Grafički fakultet
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Tekstilno-tehnološki fakultet
 

 

Arhitektonski fakultet

Studij arhitekture i urbanizma
Studij arhitekture i urbanizma je petogodišnji studij (3+2) koji završava titulom magistra inženjera arhitekture i urbanizma. Na Fakultetu se može studirati samo redovno, ne i izvanredno. Predmeti izučavanja su projektiranje i konstrukcija zgrada, urbanizam i prostorno planiranje, povijest arhitekture i urbanizma, obnova graditeljskog naslijeđa, oblikovanje krajobraza, te planiranje i projektiranje zelenih površina.

Ako postoji fakultet za čiji se upis ne možete pripremiti sami, onda je to prije svih drugih Arhitektonski fakultet. Ne postoji učenik kojem ne treba pomoć kod dodatne provjere znanja koju ovaj fakultet i dalje provodi uz državnu maturu. To su: Test provjere likovnih i grafičkih sposobnosti (crtanje), Test sposobnosti percepcije prostora i Test opće kulture. Arhitektonski fakultet pri upisu vrednuje "minuli rad" manje od bilo kojeg drugog fakulteta u Zagrebu. Svega 15% od ukupnog broja bodova dobiva se na srednjoškolske ocjene, sve ostalo je plod trenutnog znanja na državnoj maturi i prijemnom ispitu. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

ARHITEKTURA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Arhitektura i urbanizam 2,5% B 20% A 0% - Likovni 2,5% 15% 60%
Dizajn 5% B 5% A 5% Likovni 10% - 10% 65%

To znači da je gotovo nevažno kakav ste bili učenik i koju ste školu završili. Važno je samo kako ćete riješiti prijemni ispit. Stoga, počnite s pripremom na vrijeme. Valja napomenuti što vas čeka na pojedinom dijelu prijemnog.
Test 1: Provjera likovnih i grafičkih sposobnosti
Ocjena grafičko-likovnih sposobnosti prostornog oblikovanja i predodžbe provodi se provjerom vizualne memorije i inteligencije zapažanja prikazom volumena i projekcija na plohu.
Test 2: Provjera sposobnosti percepcije prostora
Provjera sposobnosti opažanja i čitanja postojećih arhitektonskih prostora ili njihovih odnosa, kao i provjera sposobnosti stvaranja novih arhitektonskih prostora ili njihovih odnosa.
Test 3: Opća kultura

Svaki dio testa nosi po 200 bodova. Prag za upis je najmanje 250 bodova ukupno na sva tri testa (bez vrednovanja uspjeha srednjoškolskog obrazovanja i rezultata na ispitima državne mature).

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
♦ 2023. godine je od 579 kandidata koji su pisali prijemni ispit prag prešlo njih 519. Godinu prije je prijemnome pristupio 548 kandidata a prag su prešla 494 kandidata. 2021. je od 521 kandidata prag uspjelo prijeći njih 345.
♦ O težini prijemnog ispita govori i podatak da najbolje napisani prijemni ispiti imaju oko 500 od 600 bodova!
♦ U prvu se godinu studija upisuje 130 studenata.
♦ Troškovi dodatne provjere znanja 2024. iznosili su 65 eura.
♦ Ako se za ovaj fakultet ne pripremate ozbiljno 6 mjeseci, slabe su vam šanse.
♦ Na prijemni obavezno ponesite šiljilo!!!
 

Sudij dizajna
Studij djeluje kao interdisciplinarni sveučilišni studij čiji su sudionici (osim Arhitektonskog fakulteta kao nositelja studija): Akademija likovnih umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet te nastavnici Šumarskog fakulteta. Studij obrazuje dizajnere grafičkog i proizvodnog dizajna. Studira se po sustavu 3+2. I na ovom su smjeru kod upisa ocjene iz srednje škole i državna matura marginalizirani.

Provjera posebnih sposobnosti odvija se u tri kruga. U prvom stručno povjerenstvo na temelju prezentacijske mape odabire kandidate koji mogu pristupiti drugom krugu. U drugom se kroz 2 zadatka provjerava vizualno izražavanje i razmišljanje. Tu se može prikupiti do 300 bodova. Nakon toga slijedi intervju na kojem se može dobiti još 350 bodova. Prag za upis iznosi 260 od tih 650 bodova.

ZANIMLJIVOSTI:
♦ U prvu godinu upisuje se 30 studenata.
♦ Troškovi prijemnog ispita su u 2024.g. iznosili 60 eura.
♦ 2023. od 134 prijavljena kandidata čak 53 pristupnika nije prešlo prag. Prethodne ga godine nije prešlo čak 75 pristupnika od 139 prijavljenih, a 2021. se za studij prijavilo 126 kandidata od kojih 71 nije prešao prag.

 

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Studira se po sustavu 3+2. Preddiplomski studijski program traje tri godine i nudi dva smjera. Za oba je zajednička prva godina studija pa se student ne mora odmah odlučiti koji će smjer odabrati. Po završetku prve 3 godine stječe se stručni naziv prvostupnik (baccalaureus). Smjerovi su: Elektrotehnika i informacijska tehnologija te Računarstvo. Diplomski studij traje dvije godine i njime se stječe titula magistar. Nudi tri smjera:
♣ Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Unutar ovog studijskog programa budući magistri obrazuju se u jednom od pet profila: Automatika, Elektrotehnički sustavi i tehnologija, Elektroenergetika, Elektroničko i računalno inženjerstvo te Elektronika.
♣ Informacijska i komunikacijska tehnologija
Unutar ovog studijskog programa budući magistri obrazuju se u jednom od tri profila: Obradba informacija, Telekomunikacije i informatika te Radiokomunikacijske tehnologije
♣ Računarstvo
Unutar ovog studijskog programa budući magistri obrazuju se u jednom od šest profila: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računalno modeliranje u inženjerstvu, Računarska znanost, Znanost o mrežama te Znanost o podacima.
U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

FER HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo 0% A 36% B 0% Fizika 24% - 40% -

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
♦ U prvu godinu upisuje se 640 studenata .
♦ Fakultet zahtijeva redovito pohađanje svih oblika nastave. Nastava se odvija u grupama do 75 studenata. Svi se predmeti ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja koja se sastoji od domaćih zadaća, periodičkih testova, seminara, dva međuispita i završnog ispita.
♦ FER je jedini fakultet koji kod bodovanja ocjena uzima u obzir i prosjek ocjena obaveznog dijela državne mature. Dakle od ukupno 400 bodova, 320 nosi prosjek ocjena od 1. do 4. razreda, a 80 bodova prosjek ocjena obaveznog dijela državne mature.

♦ Od 2021. godine moguće je upisati i dva studijska programa na engleskome jeziku: Elektrotehnika i informacijska tehnologija (30 studenata) te Računarstvo (50 studenata). Školarina iznosi 5574 eura godišnje. 
♦ 2022. godine HZZ je dao preporuku da se poveća broj upisanih u području elektrotehnike, informacijske tehnologije i računarstva.

 

 

Geodetski fakultet

Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik inženjer geodezije i geoinformatike. Preddiplomski studij osposobljava za mjerenja svih podataka potrebnih za definiranje veličine, položaja i oblika bilo kojeg dijela Zemlje te smještaj i određivanje položaja objekata u prostoru kao i za ostale inženjerske radove na površini Zemlje te iznad ili ispod nje. Završetkom diplomskog studija (još dvije godine) stječe se zvanje magistra inženjera geodezije i geoinformatike. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

GEODEZIJA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Geodezija i Geoinformatika 0% A 50% B 0% Fizika ili Informatika 10% - 40% -

ZANIMLJIVOSTI:
♦ Ako je kandidat položio oba izborna predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je ostvario bolji uspjeh.
♦ Zadnjih nekoliko godina ovaj fakultet spada među najtraženije tehničke fakultete.
♦ U prvu godinu upisuje se 115 studenata.
♦ Prema podatcima Zavoda za zapošljavanje već duže vrijeme ima vrlo malo nezaposlenih diplomiranih inženjera geodezije (cca 50).

 

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje nositelj je četiriju sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija: Strojarstva, Brodogradnje, Zrakoplovstva te Mehatronike i robotike. Završetkom tih studija stječu se znanja i vještine za djelovanje u svim granama industrije: od rudarstva i poljoprivrede, preko metalne, kemijske i procesne industrije do energetike, brodograđevne, zrakoplovne tehnike i moderne tehnologije. Također se stječu znanja za rad u području projektiranja, konstruiranja i proizvodnje, vođenja procesa, eksploatacije i održavanja proizvodnih sustava te organizacije rada u njima. Na ovom se fakultetu studira po sistemu 3+2, a željeni smjer upisuje se odmah na 1. godini. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

FSB HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Brodogradnja 0% A 40% B 0% - Fizika ili Kemija 15% 40% -
Strojarstvo 0% A 40% B 0% - Fizika ili Kemija 15% 40% -
Zrakoplovstvo 0% A 40% B 0% - Fizika ili Kemija 15% 40% -
Mehatronika i robotika 0% A 40% B 0% - Fizika ili Kemija 15% 40% -

ZANIMLJIVOSTI:
♦ Izborni predmet nije uvjet za upis na studij, ali ako je položen, donosi bodove. Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Ako ste u srednjoj školi prosječno imali ocjene 5 iz matematike, fizike ili kemije možete dobiti do max 20 dodatnih bodova.
♦ U prvu godinu fakultet upisuje ukupno 510 studenata, od toga 375 na smjer strojarstva, 30 na brodogradnju, 30 na zrakoplovstvo i 75 na Mehatroniku i robotiku.
♦ Ovaj fakultet već godinama spada u grupu manje atraktivnih, a iznimno teških fakulteta.
♦ Korisno je znati da je prosječnom studentu na ovom fakultetu prije bolonjskih promjena trebalo 8 godina da diplomira iako je sam fakultet trajao 4.5 godine.
♦ Posljednjih nekoliko godina HZZ daje preporuku da se poveća broj upisanih u području strojarstva.

 

Građevinski fakultet

Zadnjih godina raste interes za studiranjem na ovom fakultetu tako da je broj prijavljenih kandidata puno veći od broja slobodnih mjesta. I ovaj je fakultet organiziran po sustavu 3+2 (preddiplomski + diplomski studij). Prve tri godine iste su za sve studente dok se prilikom upisa 4. godine bira jedan od sljedećih smjerova: Geotehnika, Građevinski materijali, Hidrotehnika, Konstrukcije, Organizacija građenja, Prometnice i Teorija i modeliranje konstrukcija. Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva, a završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar inženjer građevinarstva. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

GRAĐEVINA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Građevinarstvo 5% A 50% B 0% - Fizika 10% 35% -

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
♦ U prvu godinu upisuje se 235 studenta hrvatskih državljana i 5 stranih državljana. Ukoliko se ne ispuni upisna kvota za strance, popunjava se studentima hrvatskim državljanima (što je često slučaj).
♦ Položite fiziku, veće su vam šanse za upis!

 

Fakultet prometnih znanosti

Na ovom fakultetu upisuje se jedan od 3 moguća smjera: Promet, Aeronautika ili Inteligentni transportni sustavi s logistikom. Na studijskom programu PROMET student na trećoj godini studija odabire jedan od smjerova: Cestovni promet, Željeznički promet, Zračni promet, Vodni promet, Poštanski promet, Informacijsko komunikacijski promet i Gradski promet. Na studijskom programu INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA student se na trećoj godini studija odlučuje za smjer Inteligentni transportni sustavi (ITS) ili za smjer Logistika. Studijski program AERONAUTIKA provodi se kroz dva izborna modula: Piloti (civilni i vojni) i Kontrola letenja. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

PROMET HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Aeronautika - civilni pilot 0% A 30% B 20% - Fizika 10% 40% -
Aeronautika - kontrolor leta 0% A 30% B 20% - Fizika 10% 40% -
Aeronautika - vojni pilot 0% A 30% B 20% - Fizika 10% 40% -
ITS i Logistika 0% B 40% B 0% - Fizika 20% 40% -
Promet 0% B 40% B 0% - Fizika 20% 40% -

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
♦ Promet je jedan od rijetkih fakulteta na kojem se još može studirati i izvanredno.
♦ Kvota za smjer Promet je 220 redovnih studenata i 60 izvanrednih.
♦ Kvota za smjer ITSL je 92 redovna studenta i 30 izvanrednih.
♦ Na smjeru Aeronautika upisuju se samo redovni studenti, ukupno 52 (20 civilnih pilota, 15 kontrolora leta i 17 vojnih pilota).
♦ Zadnjih nekoliko godina ostalo je slobodnih mjesta za jesenski rok za izvanredne studente, a 2023. godine i za redovne, na smjeru Promet i ITSL.
♦ Za sva tri smjera aeronautike preduvjet za upis je zdravstveni kriterij i usmeni ispit iz engleskog jezika.Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Na Fakultetu se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski znanstveni studiji na kojima se stječu znanja bitna za: razvoj održivih kemijskih procesa i njihovu primjenu u proizvodnji, razvoj materijala, procesa posebne namjene te razvoj metoda kontrole kvalitete. Završetkom preddiplomskoga studija, koji traje 3 godine, student stječe stručni naziv sveučilišni prvostupnik struke, odnosno završetkom studija u području tehničkih znanosti sveučilišni prvostupnik inženjer struke te kompetencije za rješavanje jednostavnijih problema u struci kao i vještine koje će mu omogućiti rad u tvorničkim pogonima, kontrolnim laboratorijima, na poslovima osiguranja kvalitete i drugim poslovima. Završetkom diplomskoga studija, koji traje 2 godine, stječe se akademski naziv magistar struke, odnosno završetkom studija u području tehničkih znanosti magistar inženjer struke. Diplomski studij namijenjen je studentima koji su završili odgovarajući preddiplomski studij i žele produbiti temeljna znanja te se osposobiti za razvojna i znanstvena istraživanja, što im omogućava zapošljavanje u znanstvenoistraživačkim institutima, na fakultetima, u tvorničkim pogonima i kontrolnim laboratorijima, u projektnim uredima, u marketingu, upravljanju poduzećem i drugim odgovornim radnim mjestima. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

FKIT HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Ekoinženjerstvo 0% A 30% B 0% Kemija 30% Fizika 10% 30% -
Kemija i inženjerstvo materijala 0% A 30% B 0% Kemija 30% Fizika 10% 30% -
Kemijsko inženjerstvo 0% A 30% B 0% Kemija 30% Fizika 10% 30% -
Primjenjena kemija 0% A 30% B 0% Kemija 30% Fizika 10% 30% -

ZANIMLJIVOSTI:
♦ Na prvu godinu upisuje se 30 studenata na smjer Ekoinženjerstvo, 80 studenata na Kemijsko inženjerstvo te po 55 redovnih studenata na smjerove Kemija i inženjerstvo materijala te Primjenjena kemija.
♦ Broj slobodnih mjesta za jesenski rok dosta varira, ali redovito ostane slobodnih mjesta na smjeru Ekoinženjerstvo (2023. godine 18 mjesta, 2022. 37 mjesta, 2021. 16 mjesta dok 2019. nije ostalo niti jedno mjesto za jesenski rok).

 
 

 Grafički fakultet

Znanost vezana uz grafičko inženjerstvo i grafičku struku proučava postupke vezane uz nastanak, oblikovanje, transformaciju i pohranu grafičkih medija te prijenos slikovnih i tekstualnih informacija u suvremenom sustavu vizualne komunikacije. Dva su smjera na ovom fakultetu: Tehničko tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

GRAFIČKI HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Dizajn grafičkih proizvoda 10% B 30% B 10% - Likovni ili Informatika 10%+5% 30% 10%
Tehničko tehnološki 10% B 30% B 10% - Fizika ili Kemija ili Inf. 10%+5%+5% 30% 10%

ZANIMLJIVOSTI:

♦ Na jesenskom roku 2019. godine ostala su 2 slobodna mjesta na Dizajnu grafičkih proizvoda dok je na Tehničko tehnološkom smjeru ostalo 9 slobodnih mjesta. U posljednje četiri godine nije ostalo niti jedno slobodno mjesto za jesenski rok. 

Za oba smjera fakultet provodi pisanu provjeru motiviranosti za studij u obliku motivacijskog pisma. Slanje motivacijskog pisma nije obvezno, ali ako ga napištete, možete dobiti do 100 bodova.
Za smjer Dizajn grafičkih proizvoda fakultet ima kvotu od 115, a za Tehničko tehnološki 85 mjesta.

 


Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Rudarsko-geološko-naftni fakultet visoko je učilište koje obrazuje stručnjake iz područja tehničkih znanosti, polja rudarstva, nafte i geološkoga inženjerstva, te iz područja prirodnih znanosti, polja geoznanosti.
Misija Fakulteta je podržavanje nacionalne i  međunarodno prepoznatljive izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju u rudarstvu, geološkome inženjerstvu, geologiji i naftnome rudarstvu te prijenos i primjena znanja za korist i prosperitet  svih dijelova društva. Znanstvenici i stručnjaci  zaposleni na Fakultetu, osim nastavnim radom, bave se znanstvenim i stručnim istraživanjima  i projektiranjem iz svih navedenih disciplina. Znanje stečeno tijekom studija na Fakultetu omogućilo je brojnim stručnjacima vrlo uspješno zapošljavanje u Hrvatskoj i u inozemnim poduzećima od  Kanade do Novog Zelanda, a posebno na naftnim  poljima Bliskoga istoka i Sjevernoga mora.
Sveučilišni studij rudarstva obrazuje stručnjaka koji će se zapošljavati u gospodarskoj djelatnosti rudarstva, što podrazumijeva istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.
Sveučilišni studij geološkoga inženjerstva i geologije treba obrazovati budućega stručnjaka  za kompetentno provođenje geoloških djelatnosti.
Sveučilišni studij naftnoga rudarstva obrazuje stručnjake osposobljene za projektiranje  izrade te za opremanje i održavanje bušotina.

RGN HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Geološko inženjerstvo 0% B 40% B 0% - Fizika ili Kemija 30% 30% -

Naftno rudarstvo
0% A 36% B 0% - Fizika ili Kemija 24% 40% -
Rudarstvo 0% B 36% B 0% - Fizika ili Kemija 24% 40% -

ZANIMLJIVOSTI:
U prvu se godinu studija upisuje 160 redovnih studenata.
Najpopularniji smjer je naftno rudarstvo (2019. je na jedno mjesto konkuriralo 9 prijavljenih kandidata), a najmanje popularan rudarstvo (na jedno mjesto 3 prijavljenih). 2023. je najpopularniji smjer bio geološko inženjerstvo.
Studenti koji završe studij naftnog rudarstva vrlo se lako zapošljavaju u domaćim i stranim naftnim kompanijama.

 

 

Tekstilno-tehnološki fakultet

Studijski programi svih studija na Tekstilno-tehnološkome fakultetu zasnivaju se na suvremenim  znanstvenim spoznajama o tekstilu i tekstilnim tehnologijama, na novim dostignućima u praćenju trendova modnog dizajna u svijetu te na razvijanju osobnog i prepoznatljivog kreativnog izričaja pojedinca. Tekstilna industrija bilježi izniman trend  automatizacije, prodor novih vlakana i materijala nanotehnoloških inovacija, stoga su programi  prilagođeni novim trendovima. Znanja iz osnovnih inženjerskih i prirodno-znanstvenih kolegija  te poznavanje vrhunske tehnologije potrebne za  razvoj suvremenih materijala ciljanih i željenih svojstava omogućavaju daljnje usavršavanje na znanstvenom poslijediplomskom studiju.

TTF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Industrijski dizajn tekstila i odjeće 0% B 36% B 0% - Kem ili Fiz ili Lik 14% 30% 20%
Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija 0% B 36% B 0% - Kem ili Fiz ili Str.jezik 14% 50% -
Modni dizajn, Dizajn tekstila 10% B 0% B 5% - Likovni 5% 20% 60%
 
ZANIMLJIVOSTI:
Industrijski dizajn tekstila i odjeće kao preduvjet za upis provodi provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti. Također, na ovom smjeru postoji prag, a to je 50% točno riješenog prijemnog ispita.
Modni dizajn još 2013. g. uvodi prag od 50% točno riješenog prijemnog ispita (Provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti).
U prvu se godinu studija upisuje 20 studenata industrijskog dizajna, 75 studenata tekstilne tehnologije i inženjerstva i 80 studenata tekstilnog i modnog dizajna.
Upravljanje kolačićima
Trinom će prikupljati podatke o korisnicima samo uz Vašu izričitu privolu.