Last minute
pripreme u svibnju,
počinju odmah nakon
norijade i traju 2 tjedna.

Početak je 27.5.2024.

Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / PREGLED FAKULTETA I UVJETA UPISA / Prirodoslovni fakulteti
Prirodoslovni fakulteti  Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

BESPLATNE PREZENTACIJE SUBOTAMA.

Saznajte sve što biste trebali znati o maturi i upisima na fakultet, a vjerojatno ne znate!
Prezentacije su svake subote u rujnu i listopadu. Više ...

 

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka. U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Više...

 

Sve o pripremama za državnu maturu pogledajte ovdje.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 8:15-15:45 h
utorak, četvrtak: 11:30-19 h

Tel.: 01 6672 404

PMF (Biološki odsjek)
PMF (Fizički i geofizički odsjek)
PMF (Geografski odsjek)
PMF (Geološki odsjek)
PMF (Kemijski odsjek)
PMF (Matematički odsjek)

Prirodoslovno-matematički fakultet 

Fakultet ima sedam odsjeka i na većini njih obrazuju se i budući inženjeri i profesori. Studente se osposobljava za rad u znanstvenim i istraživačkim institutima, različitim granama industrije i proizvodnje, tijelima državne uprave (zaštita okoliša, prostorno planiranje), javnim ustanovama (nacionalni parkovi, parkovi prirode, rezervati) i drugdje, odnosno za profesore osnovnih i srednjih škola. Na svim odsjecima nastava je povezana sa znanstvenoistraživačkim radom. 


Biološki odsjek
Na biološkom odsjeku izvodi se studij biologije, u suradnji s drugim odsjecima PMF-a i institucijama, kroz tri obrazovna ciklusa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski). Nastava na preddiplomskom studiju traje tri godine, a student odabire jedan od tri studijska programa: Biologija, Molekularna biologija ili Znanosti o okolišu. Završetkom se stječe naziv "prvostupnik". Drugi obrazovni ciklus, tj. diplomski studij u trajanju od dvije godine omogućava užu specijalizaciju po studijskim programima: Biologija, Ekologija i zaštita prirode, Molekularna biologija te Znanost o okolišu. Završetkom se stječe naziv "magistar". Treći ciklus-poslijediplomski traje tri godine i omogućava stjecanje akademske titule "doktor prirodnih znanosti iz polja biologije".
Zajedno s kemijskim odsjekom izvodi se i cjelovit (preddiplomski i diplomski) dvopredmetni studij Biologija i kemija, nastavničkog profila u trajanju od pet godina, a završetkom studija stječe se zvanje "profesor biologije i kemije". 
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

PMF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Biologija 3% A 20% A 2% Biologija 30% Fizika ili Kemija 10% 30% -
Biologija i kemija - nastavnički 3% A 20% A 2% Bio. ili Kem. 20%+10% Fizika 10% 30% -
Molekularna biologija 3% A 20% A 2% Biologija 30% Fizika ili kemija 10% 30% -
Znanosti o okolišu 3% A 20% A 2% Bio. ili Fiz. ili Kem. ili Geogr. 30%+10% - 30% -

 ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %
♦ U prvu godinu na studije Molekularne biologije i dvopredmetni studij Biologije i kemije upisuje se po 35 studenata, na studij Biologije 40, a na Znanosti o okolišu 30 studenata.
Ako je kandidat položio oba neobavezna izborna predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.
Ako broj prijava za izravan upis bude veći od predviđene kvote, prioritet imaju učenici koji su sudjelovali na međunarodnim natjecanjima, zatim učenici koji su osvojili prve nagrade na državnom natjecanju, a potom iz ostalih predmeta redom kako slijedi: Kemija, Matematika, Informatika, Fizika (dok se ne popuni predviđena kvota).
Zbog velikog interesa za Molekularnu biologiju, a malih kvota, bez položenog drugog izbornog predmeta vjerojatno nećete upisati ovaj fakultet jer nećete imati dovoljno bodova.


Fizički i geofizički odsjek
Fizički odsjek u suradnji s drugim odsjecima izvodi studij fizike. Nastavnička su usmjerenja: Profesor fizike, Profesor fizike i informatike, Profesor fizike i kemije, a stručni smjer: Magistar fizike. Svi studiji traju 5 godina.
Na geofizičkom odsjeku izvodi se preddiplomski i diplomski sveučilišni istraživački studij po sustavu 3+2. Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija (kojemu su prve dvije godine zajedničke sa studijem fizike) stječe se naziv Prvostupnik geofizike. Diplomski studij traje dvije godine i donosi naziv magistar fizike-geofizike.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.
 
PMF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Fizika i Informatika-nastavnički 0% A 35% B 0% Fizika 30% - 30% -
Fizika i Kemija - nastavnički 0% A 35% B 0% Fizika 20% Kemija 10% 30% -
Fizika - istraživački 0% A 35% B 0% Fizika 30% - 30% -
Fizika - nastavnički 0% A 35% B 0% Fizika 30% - 30% -
Geofizika 0% A 35% B 0% Fizika 30% - 30% -
 ZANIMLJIVOSTI:
Prag je na većini smjerova ovog odsjeka 50-ti centil iz matematike i 60-ti centil iz fizike. Prag za Geofiziku je 55-ti centil iz matematike i fizike.
Na Fizički i Geofizički odsjek godišnje se upisuje 167 studenata (nastavnički smjer Fizika 20, Fizika i informatika 30, Fizika i kemija 20, istraživački smjer Fizika 70 i Geofizika 27)
Na ovom odsjeku, na nastavničkim smjerovima, redovito ostane mjesta za jesenski rok!!!


Geografski odsjek
Na geografskom odsjeku izvodi se nastava na istraživačkom i nastavničkom smjeru.
Istraživački smjer čini preddiplomski istraživački studij (traje 3 godine) čijim završetkom studenti stječu naziv "prvostupnik geografije". Nakon toga prvostupnik može upisati jedan od šest programa diplomskog istraživačkog studija: Fizička geografija s geoekologijom, Prostorno planiranje i regionalni razvoj, Baština i turizam, Geografski informacijski sustavi te Nastavnički diplomski studij geografije. Diplomski studij traje dvije godine, a njegovim završetkom stječe se naziv "magistar geografije" ili "profesor geografije". Nastavnički smjer čini dvopredmetni studij geografije i povijesti (u suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta), čijim se završetkom stječe naziv "profesor geografije i povijesti". Studij traje 5 godina.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.
PMF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Geografija-istraživački 5% A 15% A 5% Geografija 30% Pov.5% + Bio. ili Fiz. ili Kem. 5% 30% -
Geografija i povijest- nastavnički 5% A 10% A 5% Geogr. ili Pov. 30%+10% Bio. ili Fiz. ili Kem. 5% 30% -

 ZANIMLJIVOSTI:
Ako je kandidat položio dva ili tri prirodoslovna predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh.
U prvu godinu na istraživački studij geografije upisuje se 40 redovnih studenata.

♦ Na istraživačkom studiju geografije prag je ostvarena ocjena dobar (3) na ispitu iz geografije.

Na nastavnički studij geografije i povijesti upisuje se samo 10 studenata.Geološki odsjek
Na studijima Geološkog odsjeka nastava omogućuje upoznavanje svojstava i građe minerala, fosila i stijena, kao i upoznavanje s građom te prostornom i vremenskom dinamikom zemaljskih regija, kontinenata i oceana. Danas je rad bivših studenata Geološkog odsjeka PMF-a vezan za teren i laboratorij, a mogu se zaposliti u različitim znanstveno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama (instituti, fakulteti, muzeji), organizacijama za očuvanje i zaštitu okoliša te prostorno planiranje, javnim ustanovama (nacionalni parkovi, parkovi prirode), tijelima državne uprave, organizacijama za pridobivanje i preradu mineralnih sirovina (nafte, kamena i dr.), građevinskim organizacijama te tvornicama cementa, stakla, keramike, mineralnih gnojiva i drugih materijala.
Studij geologije izvodi se kroz tri obrazovna ciklusa. Nakon završene tri godine preddiplomskog studija stječe se stručni naziv "prvostupnik geologije". Diplomski studij u trajanju od dvije godine omogućava užu specijalizaciju na smjerovima: a) Geologija i paleontologija, b) Mineralogija i petrologija, c) Geologija zaštite okoliša, te stjecanje titule "magistar geologije". Treći ciklus u trajanju od tri godine omogućava znanstveno usavršavanje i stjecanje titule doktor znanosti iz polja geoznanosti-grana geologija i mineralogija. Geološki odsjek vodi i poslijediplomski interdisciplinarni studij iz oceanologije.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

PMF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Geologija 0% A 40% B 0% - Geog. ili Bio. ili Fiz. ili Kem. 15% 40% -

ZANIMLJIVOSTI:
Ukupan broj ostvarenih bodova na temelju posebnih dostignuća može biti najviše 50.
Ukoliko kandidat ima više položenih izbornih predmeta, za bodovanje mu se uzima onaj iz kojeg je ostvario najbolji rezultat.
U prvu godinu na studij geologije upisuje se 36 redovnih studenata.


Kemijski odsjek
Studenti koji završe istraživački smjer danas nalaze posao u najrazličitijim djelatnostima, kao što su temeljna istraživanja, primijenjena istraživanja, laboratorijska ispitivanja, razvoj tehnologije i znanosti o materijalima, u farmaceutskoj, petrokemijskoj i prehrambenoj industriji, zdravstvu, zaštiti okoliša itd. Studenti koji završe nastavnički smjer kao i zajedničke nastavne smjerove s Biološkim i Fizičkim odsjekom, ponajviše rade u osnovnim i srednjim školama razvijajući kod učenika analitičku svijest i interes za prirodne znanosti. Kemijski odsjek, središnja znanstvena i obrazovna ustanova u Hrvatskoj za područje kemije, izvodi znanstveno-stručni i jednopredmetni nastavnički Studij kemije, a u suradnji s Biološkim i Fizičkim odsjekom odgovarajuće dvopredmetne nastavničke studije.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

PMF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Kemija 0% A 20% A 5% Kemija 30% Bio. 5%, + Fiz. 10% 25% -

ZANIMLJIVOSTI:
Prag za upis na studij iznosi 40% testa iz kemije (120 bodova).


Matematički odsjek
Matematičari se zapošljavaju u svim segmentima gospodarstva, školstva i znanosti. Zaposleni su u bankama, osiguravajućim društvima, industriji, razvojnim institutima, softverskim kućama, računskim centrima, školama i fakultetima. Zbog tako širokih mogućnosti zapošljavanja, nema nezaposlenih matematičara u Hrvatskoj. Svjetska iskustva pokazuju da to nije kratkotrajan trend. Potražnja za matematičarima i dalje će se povećavati.

Na ovom odsjeku izvode se dva preddiplomska studija, Matematika i Matematika-nastavnički smjer po sistemu 3+2 i integrirani petogodišnji studij u suradnji s fizičkim odsjekom Matematika i Fizika-nastavnički smjer.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

PMF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Matematika 0% A 60% B 0% - - 30% -
Matematika-nastavnički 0% A 60% B 0% - - 30% -
Matematika i Fizika-nastavnički 0% A 60% B 0% Fizika 0% - 30% -

ZANIMLJIVOSTI:
Prag je za upis na prva dva studija Matematike ostvareni 66-ti centil na ispitu iz matematike, a na nastavničkom smjeru Matematika i fizika osim ostvarenog 66-tog centila iz matematike i ocjena dobar (3) iz fizike.