Jeste li vidjeli 
prijemni za upis u
neke ZG gimnazije?

Ako jeste, onda znate da trebate
naše pripreme.

Ponavljanje gradiva matematike
traje 9 dana, a počinje
22.6.2024.
 
Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / PREGLED FAKULTETA I UVJETA UPISA / Humanistički fakulteti
Humanistički fakulteti  Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

BESPLATNE PREZENTACIJE SUBOTAMA.

Saznajte sve što biste trebali znati o maturi i upisima na fakultet, a vjerojatno ne znate!
Prezentacije su svake subote u rujnu i listopadu. Više ...

 

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka. U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Više...

 

Sve o pripremama za državnu maturu pogledajte ovdje.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 8:15-15:45 h
utorak, četvrtak: 11:30-19 h

Tel.: 01 6672 404

Filozofski fakultet
Hrvatski studiji

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet, odnosno njegova 23 odsjeka, izvode 10 jednopredmetnih i 33 dvopredmetna preddiplomska studija. U pravilu, ti studiji traju tri, a samo studiji filozofije, latinskoga, grčkoga , indologije, ruskoga te ukrajinskoga jezika i književnosti traju četiri godine. Jedini je isključivo jednopredmetni preddiplomski studij psihologija, dok se filozofija, informacijske znanosti, komparativna književnost, kroatistika, talijanistika, povijest, arheologija, pedagogija i sociologija mogu studirati i kao jednopredmetni i kao dvopredmetni studiji. Ostali studiji su dvopredmetni, s neograničenom mogućnošću međusobnoga kombiniranja. Završetkom se stječe naziv prvostupnik.
Filozofski fakultet izvodi i diplomske studije: 35 diplomskih programa sa 71 smjerom. Svi diplomski studiji traju dvije godine, osim studija filozofije, latinskoga, grčkoga, indologije, ruskoga te ukrajinskoga jezika i književnosti koji traju jednu godinu. Završetkom se stječe naziv magistar.
Slijede navedeni preddiplomski sveučilišni studiji između kojih možete birati prilikom upisa prve godine. Također možete vidjeti koji su studiji dvopredmetni, koji jednopredmetni, a koji oboje te koliko traju. 

1. Anglistika (dvopredmetni), 3 godine
2. Antropologija (dvopredmetni), 3 godine
3. Arheologija (jednopredmetni i dvopredmetni), 3 godine
4. Češki jezik i književnost (dvopredmetni), 3 godine
5. Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni), 3 godine
6. Filozofija (jednopredmetni i dvopredmetni), 4 godine
7. Fonetika (dvopredmetni), 3 godine
8. Francuski jezik i književnost (dvopredmetni), 3 godine
9. Germanistika (dvopredmetni), 3 godine
10. Grčki jezik i književnost (dvopredmetni), 4 godine
11. Hungarologija (dvopredmetni), 3 godine
12. Indologija (dvopredmetni), 4 godine
13. Informacijske znanosti (jednopredmetni i dvopredmetni), 3 godine
14. Judaistika (dvopredmetni), 3 godine
15. Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni), 3 godine
16. Komparativna književnost (jednopredmetni i dvopredmetni), 3 godine
17. Kroatistika (jednopredmetni i dvopredmetni), 3 godine
18. Latinski jezik i književnost (dvopredmetni), 4 godine
19. Lingvistika (dvopredmetni), 3 godine
20. Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni), 3 godine
21. Poljski jezik i književnost (dvopredmetni), 3 godine
22. Portugalski jezik i književnost (dvopredmetni), 3 godine
23. Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni), 3 godine
24. Povijest umjetnosti (dvopredmetni), 3 godine
25. Psihologija (jednopredmetni), 3 godine
26. Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni), 3 godine
27. Ruski jezik i književnost (dvopredmetni), 4 godine
28. Slovački jezik i književnost (dvopredmetni), 3 godine
29. Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni), 3 godine
30. Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni), 3 godine
31. Švedski jezik i kultura (dvopredmetni), 3 godine
32. Talijanistika (jednopredmetni i dvopredmetni), 3 godine
33. Turkologija (dvopredmetni), 3 godine
34. Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni), 4 godine
35. Povijest-Geografija (matični Filozofski fakultet), integrirani preddipl. i dipl. studij, 5 godina

U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi pojedinog smjera te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

FILOZOFSKI HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Psihologija 23% A 23% A 14% Inf, Bio, Fiz, Kem, Fil, Log, Soc ili Psih 5% - 30% -
Sociologija 25% B 25% A 20% Inf, Bio, Fiz, Kem, Fil, Log, Soc, Psih, Pov, Geo, PiG, Glaz, Etik, Lik ili drugi strani ili klasični jezik 5% - 20% -
Povijest i Geografija 10% B 5% A 5% Geo ili Pov 30%+10% Inf, Bio, Fiz, Kem, Fil, Log, Soc, Psih, Pov, Geo, PiG, Glaz, Etik, Lik ili drugi strani ili klasični jezik 5% 30% -
Svi ostali smjerovi

30%

B 8% A 22% Inf, Bio, Fiz, Kem, Fil, Log, Soc, Psih, Pov, Geo, PiG, Glaz, Etik, Lik ili drugi strani ili klasični jezik 5% - 30% -

Napomena:
♦ Svi kandidati koji žele upisati engleski, francuski, te španjolski jezik i književnost moraju položiti predispit na Filozofskom fakultetu iz tih jezika kojim se dokazuje zadovoljavajuće predznanje. Na smjerovima francuskog i španolskog jezika i književnosti ostavljena je mogućnost da ukoliko polaznik kao strani jezik na DM polaže taj jezik, ne treba dodatno polagati predispit.
♦ Svi kandidati koji žele upisati anglistiku, uz predispit koji moraju položiti, moraju i na državnoj maturi imati 80% riješenosti testa iz engleskog jezika na A razini. Od 2020. godine se zbog epidemiološke situacije ispit preznanja engleskog jezika nije provodio. 
♦ Studij germanistike pak ima dodatan preduvjet za upis: položen njemački jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina) ili potvrda Deutsches Sprachdiplom 1 ili Deutsches Sprachdiplom 2 ili potvrda certificirane škole stranih jezika o znanju njemačkog jezika barem na razini B1 ili osvojeno 1. do 3. mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika. To znači da ukoliko na DM polažete engleski A kao strani jezik, morate također dodatno prijaviti i položiti njemački ili priložiti neku od traženih potvrda o znanju jezka.
 
Na latinski i grčki jezik i književnost primat će se kandidati koji su te jezike učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Kandidati koji te jezike nisu prije učili svoje predznanje moraju pokazati također na predispitu na Filozofskom fakultetu.
Za studije ostalih stranih jezika ne traži se predznanje.

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
♦ Do 2019. godine se za upis na smjer Psihologije na FF-u morao položiti i prijemni ispit. Prijemni se posljednje 3 godine nije održavao zbog epidemiološke situacije, a hoće li se provoditi ove godine bit će poznato u proljeće 2023. RAZREDBENI PRAG na testu intelektualnih sposobnosti iznosio je 20% od ukupnog broja bodova testa, tj. 60 bodova. Pristupnik koji na razredbenom ispitu (testu) ne prijeđe razredbeni prag isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka, tj. kandidati koji ne prijeđu zadani prag nemaju pravo upisa na dotični studijski program bez obzira na broj bodova koje eventualno ostvaruju iz uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi. Troškovi testiranja IQ-a iznosili su 250kn, troškovi testiranja predznanja jezika 100kn, a troškovi testiranja znanja 3. stranog jezika (na temelju toga se dobivaju dodatni bodovi na nekim fakultetima) 200kn.

Svaki dvopredmetni program na Filozofskom fakultetu zapravo predstavlja samo polovicu vašeg studija što znači da se ne može studirati samostalno već samo u kombinaciji s bilo kojim drugim dvopredmetnim programom. Najmanji broj dvopredmetnih programa koji morate prijaviti jest 2. Naime, prijava samo dvaju dvopredmetnih programa je vrlo rizična jer ako se uspijete rangirati unutar kvote na samo jednom studijskom programu, a na drugome ne, nećete se moći upisati na Filozofski fakultet jer program za koji ste se kvalificirali nećete imati s čime kombinirati. Kod prijave dvopredmetnih studija omogućit će vam se prijava neograničenoga broja dvopredmetnih studijskih programa, stoga savjetujemo da ih prijavite što više. Dvopredmetne studijske programe također rangirajte prema redoslijedu osobnih želja.
♦ Veliki broj prijava bio je i na smjerovima ruskog i švedskog jezika.
♦ Na posljednjem roku gotovo polovica pristupnika na predispitu iz engleskog jezika nije položila ispit!

 

 

Hrvatski studiji

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu izvode preddiplomske sveučilišne studije filozofije, komunikologije, kroatologije, demografije i hrvatskog iseljeništva, povijesti, psihologije i sociologije. Svi traju 3 godine, a po završetku se stječe 180 ECTS-a i akademski naziv "sveučilišni prvostupnik" uz naznaku struke. Cilj je osposobljavanje osoba za nastavak studija na drugoj razini visokog obrazovanja, odnosno na diplomskim sveučilišnim studijima, te stjecanje znanja, vještina i sposobnosti koje takve osobe čine konkurentnima na tržištu rada.

U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi pojedinog smjera te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

HRVATSKI STUDIJI HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Filozofija DP 25% B 0% A 20% - bilo koji izborni predmet 10% 40% -
Komunikologija JP 30% B 0% A 25% - bilo koji izborni predmet 5% 20% 20%
Komunikologija DP 30% B 0% A 30% - bilo koji izborni predmet 15% 25% -
Kroatologija JP i DP 50% B 0% A 15% - bilo koji izborni predmet 15% 20% -
Demografija i hrvatsko iseljeništvo DP 15% B 15% A 10% - bilo koji izborni predmet 10% 40% -
Povijest JP i DP 30% B 0% A 20% - bilo koji izborni predmet 10% 30% -
Psihologija JP 20% A 25% A 10% bilo koji izborni predmet 5% - 20% 20%
Sociologija JP 25% B 20% A 10% - bilo koji izborni predmet 5% 20% 20%
Sociologija DP 35% B 15% A 15% - bilo koji izborni predmet 5% 30% -

legenda: DP=Dvopredmetni studij, JP=Jednopredmetni studij

ZANIMLJIVOSTI:
Bodovni prag na komunikologiji JP iznosi 20% riješenosti Testa apstraktnog mišljenja i 33. centil na hrvatskom i stranom jeziku (tj. kandidat u svakom od ta dva obvezna predmeta državne mature mora biti među 33% najboljih maturanata).
Bodovni prag na psihologiji i sociologiji JP ima uz sve navedeno za komunikologiju još i prag za matematiku također 33. centil.
♦ Polaganje prijemnog ispita nije uvjet za upis na ostale smjerove.
♦ Pristupanje prijemnom ispitu (Test apstraktnog mišljenja) košta 250,00 kn.