Jeste li vidjeli 
prijemni za upis u
neke ZG gimnazije?

Ako jeste, onda znate da trebate
naše pripreme.

Ponavljanje gradiva matematike
traje 9 dana, a počinje
22.6.2024.
 
Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / PREGLED FAKULTETA I UVJETA UPISA / Društveni fakulteti
Društveni fakulteti  Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

BESPLATNE PREZENTACIJE SUBOTAMA.

Saznajte sve što biste trebali znati o maturi i upisima na fakultet, a vjerojatno ne znate!
Prezentacije su svake subote u rujnu i listopadu. Više ...

 

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka. U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Više...

 

Sve o pripremama za državnu maturu pogledajte ovdje.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 8:15-15:45 h
utorak, četvrtak: 11:30-19 h

Tel.: 01 6672 404

Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Fakultet političkih znanosti
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Učiteljski fakultet
Kineziološki fakultet

Ekonomski fakultet

Sveučilišni studij organiziran je kao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od 5 godina. Možete birati između 2 glavna smjera: studija poslovne ekonomije i studija ekonomije. Na studiju "Poslovna ekonomija" studenti prilikom upisa u četvrtu godinu biraju jedan od ponuđenih smjerova: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketing, Menadžment, Menadžerska informatika, Trgovina i međunarodno poslovanje, Turizam, Analiza i poslovno planiranje. Na Fakultetu se može studirati redovno i izvanredno.
Uvjeti za stručni studij (organiziran po sistemu 3+2) isti su kao i za sveučilišni. Prilikom upisa stručnog studija bira se jedan od tri smjera: Računovodstvo i financije, Trgovinsko poslovanje ili Turističko poslovanje.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

EKONOMIJA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Poslovna ekonomija 10% B 10% B 10% - PIG 20% 40% -
Ekonomija 10% B 10% B 10% - PIG 20% 40% -

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
Ovaj fakultet daje dodatnih 30 bodova svim pristupnicima koji su u srednjoj školi učili drugi strani jezik najmanje 3 godine.
Iako izborni predmet nije obvezan svakako ga položite jer nosi puno bodova, a njegovo polaganje ne zahtijeva previše učenja s obzirom da je riječ o jednogodišnjem predmetu (i to u 4. razredu!) s malom satnicom.
Na Poslovnu ekonomiju upisuje se 970 redovnih i 320 izvanrednih studenata, na ekonomiju 125 redovnih i 50 izvanrednih, a na stručni studij 405 redovnih i 360 izvanrednih studenata.

Prema podatcima sa HZZ-a u 2022. godini najviše je nezaposlenih diplomiranih ekonomista, ali su oni ujedno i  zanimanje koje se najviše zapošljava.

Pravni fakultet

Pravni studij
Program studija usporediv je s programima pravnih studija europskih i izvaneuropskih sveučilišta. Dovršenjem studija stječe se naziv magistar prava, a mogućnosti njegova zapošljavanja su u sudstvu, državnom odvjetništvu, javnom bilježništvu, odvjetništvu, tijelima državne uprave i samouprave, trgovačkim društvima, političkim tijelima, diplomatskim službama itd. Studij traje 5 godina. Na Fakultetu se može studirati redovno i izvanredno.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

PRAVO HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Pravo 20% B 15% A 20% - fil/pov/log/soc/PiG 10% 30% -
Socijalni rad 20% B 15% A 20% - fil/psih/log/soc 10% 30% -
 
ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
Fakultet upisuje ukupno 630 redovnih i 50 izvanrednih studenata.
Školarina za upis u statusu izvanrednog studenta 2022. iznosi 7200 kn.
Student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik najmanje dvije godine dužan je na Fakultetu položiti ispit iz latinskog jezika do početka ljetnog semestra prve godine studija.
2022. godine ostalo je više od 200 slobodnih mjesta na jesenskom roku (183 na redovnom i 43 na izvanrednom studiju).

Studij socijalnog rada
Dovršenjem studija koji traje 4 godine stječe se stručni naziv prvostupnik socijalnog rada, a mogućnosti njegova zapošljavanja su u: centrima za socijalnu skrb, socijalnim ustanovama (dječji domovi, odgojno-popravni domovi, specijalizirane ustanove za djecu s poteškoćama u razvoju, domovi umirovljenika, kaznenopopravne ustanove), zdravstvenim ustanovama, tijelima državne uprave i samouprave, organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama, itd. Završetkom pete godine studija (diplomskog studija) stječe se naziv magistar socijalnog rada, odnosno socijalne politike. Na fakultetu se može studirati redovno i izvanredno.
Zahtjevi fakulteta po dijelovima DM i sustav bodovanja prilikom upisa Studija socijalnog rada isti su kao i na Pravnom studiju.

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
Fakultet upisuje ukupno 140 redovnih studenata i 60 izvanrednih.
♦ Školarina za upis u statusu izvanrednog studenta 2022. iznosi 7200 kn.
Na diplomskom studiju moguće je izabrati jedan od dva smjera: Socijalni rad ili Socijalna politika.

 

Fakultet političkih znanosti 

Studij politologije
Studij politologije izvodi se kao četverogodišnji preddiplomski studij i jednogodišnji diplomski studij (4+1) s temeljnim ciljem znanstvene izobrazbe i stručnog osposobljavanja studenata za stručne, analitičke i savjetničke poslove u političkim institucijama, državnoj upravi, školstvu, diplomaciji, medijima, lokalnoj samoupravi, tržišnim agencijama i sličnim institucijama i organizacijama. U prve dvije godine studija studenti usvajaju temeljne politološke pojmove, znanstvenu metodologiju, znanja o nacionalnoj politici te se upoznaju s fenomenom političkog iz aspekata drugih društvenih znanosti: ekonomije, povijesti, filozofije, sociologije, psihologije i drugih disciplina. U trećoj i četvrtoj godini studenti imaju mogućnost usmjeravanja prema svojim znanstvenim i stručnim interesima. Mogući smjerovi su: međunarodni odnosi, politička komunikacija, politički sustav Hrvatske, europski studij: Hrvatska i Europa, politička teorija, javne politike, menadžment i razvoj, nacionalna sigurnost.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

FPZ HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Politologija 15% B 10% A 15% Povijest ili PIG 20% - 40% -
Novinarstvo 20% B 5% A 15% Povijest ili PIG 15% - 40% -

ZANIMLJIVOSTI:
Ovaj fakultet ne daje nikakve bodove na dodatna učenikova postignuća.
Ako je kandidat položio oba izborna predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je ostvario bolji uspjeh.
Godinama se na ovaj fakultet prijavljivalo do 8 puta više kandidata od slobodnih mjesta. Po ovom kriteriju to je jedan od najpoželjnijih fakulteta u Zagrebu. 
U prvu godinu upisuje se 120 studenata.

Prema podatcima sa HZZ-a u 2022. godini diplomirani politolozi spadaju u 10 zanimanja s najviše nezaposlenih.


Studij novinarstva
Fakultet političkih znanosti od školske godine 2000./01. primjenjuje novi nastavni plan studija novinarstva koji je temeljito izmijenjen u odnosu na prijašnji. Umjesto klasičnog studija novinarstva temeljenog na kombinaciji komunikologije, politologije te ostalih teorijskih disciplina poput filozofije, ekonomije i slično, novi nastavni plan uvodi daleko više praktičnih, novinarskih predmeta. Naime, novinarska struka je bila izrazito nezadovoljna razinom novinarskih znanja, a posebno vještina diplomiranih studenata novinarstva. Nastavni plan trogodišnjeg (3+2) preddiplomskog studija novinarstva FPZ-a je spoj teorije i prakse. U prve dvije godine studenti upisuju teorijske predmete koji su neophodni za njihovo buduće zvanje. Tu su i 3 medijska predmeta: tisak, radio i televizija, ali na teorijskoj razini. Na trećoj godini studij se dijeli na smjerove. Studenti upisuju dva od 5 ponuđenih smjerova: Tisak, Radio, Televizija, Odnosi s javnošću i Novi mediji. Nastava omogućava individualan rad sa studentima. Na četvrtoj godini uvodi se obvezna praksa u nekoj od medijskih kuća. Praksa se izvodi u suradnji s redakcijom i urednicima te studentima omogućuje da se upoznaju s radom u uredništvima te da svoja znanja stečena na fakultetu primijene u praksi. Urednik sudjeluje u ocjenjivanju studenata. 


ZANIMLJIVOSTI:
Ako je kandidat položio oba izborna predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je ostvario bolji uspjeh.
U prvu godinu upisuje se 120 studenata.
Da bi vam se priznali bodovi za objavljene novinarske radove, morate posjedovati dokaz o tome i radovi ne smiju biti stariji od 4 godine.
Prema podatcima sa HZZ-a u 2022. godini novinari spadaju u 10 zanimanja s najviše nezaposlenih.

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Na preddiplomskim studijima studenti se upoznaju s biološkim, psihološkim i socijalnim karakteristikama osoba urednog i narušenog razvoja i funkcioniranja u svim aspektima osobnosti, kao i osnovnim metodama habilitacije i rehabilitacije osoba s posebnim potrebama (osobama s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije; senzoričkih i motoričkih oštećenja; teškoćama intelektualnog funkcioniranja; poremećajima u ponašanju) radi otklanjanja poremećaja i/ili osposobljavanja tih osoba za socijalnu integraciju.
Na Fakultetu se obrazuju stručnjaci za edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost triju različitih profila koji djeluju u sustavu odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, nevladinom i privatnom sektoru, kao i stručnjaci za znanstvenoistraživački rad. Studira se po sustavu 3+2. Na prvoj godini upisuje se jedan od triju preddiplomskih studijskih programa: Rehabilitacija, Socijalna pedagogija ili Logopedija.
Rehabilitacija obuhvaća sadržaje iz područja intelektualnih teškoća, autizma, oštećenja vida, motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti te osposobljava za edukacijski rad, profesionalno savjetovanje, rehabilitaciju, art-terapiju i suportivne terapije. Socijalna pedagogija osposobljava za rad na primarnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom na poremećaje ili s poremećajima u ponašanju te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije. Logopedija osposobljava stručnjake za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i rehabilitaciji slušanja i govora pri različitim poremećajima glasa, jezika i govora, oštećenju sluha, kao i rehabilitaciju teškoga gutanja, čitanja i pisanja te neverbalne komunikacije.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

ERF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Logopedija 30% B 0% A 25% Bio. ili Psih. 30% - 15% -
Rehabilitacija 20% B 0% A 20% Bio. ili Psih. ili Soc. 20% - 28% 12%
Socijalna pedagogija 20% B 0% A 20% Psih. ili Soc. 20% - 28% 12%

Napomena: Za smjer logopedija kriterij isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća (intervju)!

ZANIMLJIVOSTI:

U prvu godinu na studij logopedije upisuje se 50 studenata, na studij rehabilitacije 50 studenata, a na studij socijalne pedagogije 50 studenata.

Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih izbornih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Na smjeru socijalna pedagogija prijamni se sastoji od procjena motiviranosti i informiranosti, a na rehabilitaciji se provjeravaju funkcionalne sposobnosti i vještine potrebne za studij. 
♦ Troškovi dodatne procjene motivacije i afiniteta za studij iznose 250 kn, ukoliko se pristupa jednom studijskom programu, 400 ako se pristupa na dva, a 550 ako se pristupa na sva tri studijska programa.
Broj bodova zadnjeg upisanog na svim smjerovima je već godinama vrlo visok - potrebno je prikupiti više od 830 bodova.

 

Učiteljski fakultet

Učiteljski fakultet u Zagrebu ima dugu tradiciju obrazovanja odgojitelja predškolske djece i učitelja primarnoga obrazovanja. Podružnice su mu u Petrinji i Čakovcu. Dva su glavna studija:
1. SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI UČITELJSKI STUDIJ
Traje pet godina, a po završetku stječe se naziv magistar primarnog obrazovanja. Dakle, osposobljava za izvođenje razredne nastave od 1. do 4. razreda osnovne škole. Uz osnovni program učiteljskog studija, student može birati i studiranje engleskog ili njemačkog jezika.
2. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Traje tri godine, nakon čega se stječe titula odgojitelja predškolske djece (baccalaureus). Osposobljava za rad u vrtiću.

U tablici možete pogledati koji su zahtjevi fakulteta i koliko bodova nose pojedini ispiti. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

UČITELJSKI HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 30% B 20% B 10% - - 25% 10%
Učiteljski studij 30% B 20% B 10% - - 25% 10%
Učiteljski studij s engleskim j. 25% B 10% A 25% - - 25% 10%
Učiteljski studij s njemačkim j. 25% B 10% B 25% - - 25% 10%
 
ZANIMLJIVOSTI:
Učiteljski studij s engleskim jezikom ima dodatan prag: 70% riješenosti testa iz engleskog jezika na DM.
♦ Prijemni ispit sastoji se od provjere predispozicija za razvoj likovno-kreativnih, glazbenih i motoričkih sposobnosti. Provjera se provodi na fakultetu, a troškovi izlaska na taj prijemni ispit iznosili su 350,00 kn.
♦ Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća samo jedna provjera!
Učiteljski studij u Zagrebu upisuje ukupno 148 studenata na sva tri smjera zajedno.
♦ Predškolski odgoj u Zagrebu upisuje 90 redovnih studenta. Na fakultetu postoji i izvanredni studij Rani i predškolski odgoj koji godišnje može upisati 60 studenata. 
♦ Ako prijavljujete Učiteljski studij s engleskim jezikom kao obvezan predmet na DM morate polagati engleski jezik, dok ako prijavljujete Učiteljski studij s njemačkim jezikom kao obavezan predmet na DM morate polagati njemački jezik.
Prema podatcima sa HZZ-a u 2022. godini razredni učitelji spadaju u 10 zanimanja s najviše nezaposlenih, ali se oni ujedno nalaze i u 10 zanimanja koja se najviše zapošljavaju.
 
 
 
Kineziološki fakultet
 

Kineziološki fakultet uspješno obrazuje kadrove za potrebe tjelesne  i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije,  kineziterapije i sportskog menadžmenta na svim  studijskim razinama, od integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog studija, doktorskog  studija i stručnih studija za izobrazbu trenera. Završetkom integriranog sveučilišnog studija stječu se potrebne kompetencije za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na svim stupnjevima odgoja i obrazovanja (od predškolskoga do visokoškolskoga). U skladu s izabranim izbornim  modulom student stječe dopunsku kompetenciju  za rad u jednom od područja primijenjene kineziologije: rad u sportu, kineziološkoj rekreaciji,  kineziterapiji ili sportskom menadžmentu.  U skladu s drugom kompetencijom, završeni  studenti kineziologije kompetentni su za provedbu programiranih sportskih aktivnosti i treninga  selektiranih sportaša na svim razinama natjecateljskog sporta, djece, mladih i odraslih, sportskorekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta Sport  za sve, kineziterapijskih postupaka i realizaciju  tjelesne aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba  oštećena zdravlja te programa u okviru menadžmenta u sportu.

KIF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Kineziologija 9% B 8% B 8% - - 20% 45%
Stručni studij: Izobrazba trenera 9% B 8% B 8% - - 20% 45%

ZANIMLJIVOSTI:
U prvu se godinu studija kineziologije upisuje 230 redovnih studenata.
Svaki pristupnik koji želi upisati redoviti studij mora pristupiti provjeri zdravstvene sposobnosti, provjeri znanja plivanja i provjeri motoričkih sposobnosti.
Fakultet provodi provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja koja nosi čak 45% ukupnih bodova.
Troškovi provjere specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja iznose 500,00 kn.
Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera može se studirati redovno i izvanredno i to u 4 smjera: Fitnes, Kondicijska priprema sportaša, Razni sportovi i Sportska rekreacija.