Last minute
pripreme u svibnju,
počinju odmah nakon
norijade i traju 2 tjedna.

Početak je 27.5.2024.

Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / PREGLED FAKULTETA I UVJETA UPISA / Biomedicinski fakulteti
Biomedicinski fakulteti  Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

BESPLATNE PREZENTACIJE SUBOTAMA.

Saznajte sve što biste trebali znati o maturi i upisima na fakultet, a vjerojatno ne znate!
Prezentacije su svake subote u rujnu i listopadu. Više ...

 

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka. U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Više...

 

Sve o pripremama za državnu maturu pogledajte ovdje.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 8:15-15:45 h
utorak, četvrtak: 11:30-19 h

Tel.: 01 6672 404

Medicinski fakultet
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Stomatološki fakultet
Vetrinarski fakultet

Medicinski fakultet

Područje u kojem se obrazuju studenti jest biomedicina, polje medicine, a studij traje šest godina. Obrazovanje obuhvaća pet skupina predmeta. To su općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javnozdravstveni predmeti. Nastava se manjim dijelom obavlja u obliku predavanja, a većim dijelom u obliku seminara, vježbi, demonstracija, kliničkih vizita, rada na kliničkom odjelu i u domovima zdravlja, dežurstava i terenske prakse. U općeobrazovnim predmetima student se upoznaje s fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a u temeljnim medicinskim predmetima s građom i funkcijom čovjekova tijela. Brojne funkcije tijela proučavaju se putem pokusa na laboratorijskim životinjama. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzročnici, pojave na mrtvom tijelu, vrste i način djelovanja lijekova te pristup i način pregleda bolesnika. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje. Također, uči se medicinska terminologija i pristup medicinskoj literaturi na jednom od svjetskih stranih jezika. Na studiju se studenti upoznaju s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike, a mogu se uključiti u rad na znanstvenom projektu kod pojedinih istraživača. Na kraju studija polaže se diplomski ispit kojim se provjerava sposobnost studenta da prepozna najvažnije bolesti i usmjeri bolesnika na najpravilnije liječenje. Nakon završetka studija i jedne godine pripravničkog staža diplomant se može zaposliti kao liječnik opće prakse u privatnim i državnim ambulantama ili nastaviti specijalizaciju (npr. interne medicine, kirurgije..), a u fakultetskim bolnicama i supspecijalizaciju (npr. transplantacijska kirurgija, kardiologija..). U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

MEDICINA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Medicina 10% A 4% A10% - - 16% 60%

 ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
♦ Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, u kojoj su najmanje dvije godine pohađale nastavu iz predmeta biologija, kemija i fizika i koje imaju psihofizičke sposobnosti za studij medicine. Pristupniku koji nije u srednjoj školi učio latinski jezik, Fakultet će odobriti upis na studij, pod uvjetom da do upisa u drugu godinu studija položi odgovarajuće gradivo iz latinskog jezika prema programu opće gimnazije. Za biologiju, fiziku i kemiju nema te mogućnosti.
Fakultet upisuje 300 studenata u prvu godinu.
♦ Razredbeni prag za upis na studij iznosi 55% bodova ostvarenih na prijemnom ispitu ukupno i 40% bodova po svakom predmetu.
♦ Prijemni ispit sadrži po 40 pitanja iz svakog predmeta. Svaki zadatak nosi 5 bodova. Svako pitanje ima 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan. Nema negativnih bodova!
♦ Prijemni se ispit piše 3 sata.
♦ Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 400 kn. 

♦ 2022. godine prijemnom ispitu je pristupilo 930 kandidata, od kojih je tek 318 prešlo prag. 2020. godine na prijemni je ispit izašlo 1004 kandidata, a razredbeni prag je prešlo njih 550. 

♦ 2021. godine na prijemni je ispit izašlo 967 kandidata od kojih je tek 236 prešlo prag! Za jesenski je rok tako prvi put nakon niza godina ostalo 59 mjesta. 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Dva su studijska programa na ovom fakultetu: Farmacija i Medicinska biokemija. Oba traju 5 godina. Fakultet je smješten na četirima lokacijama s laboratorijima, kabinetima, studentskom ljekarnom, računalnom učionicom i knjižnicama. Fakultetski botanički vrt ljekovitoga, otrovnoga, začinskoga i hranjivog bilja "Fran Kušan" jedini je specijalizirani vrt u ovom dijelu Europe, a namijenjen je za morfološke, sustavne i ekološke studije u sustavu obrazovanja. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

FARMACIJA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Farmacija 5% A 20% A 5% Kemija 20% Biologija 20% 25% -
Medicinska biokemija 5% A 20% A 5% Kemija 20% Biologija 20% 25% -

Farmacija
Cilj je obrazovati studenta da postane stručnjak za lijekove i savjetnik za njihovu primjenu, osposobiti ga za rad u ljekarnama, u istraživanju tržišta, veletrgovini, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, u laboratorijima, farmaceutskoj informatici itd. Studenti proučavaju podrijetlo, molekulska i farmakološka svojstva farmaceutskih djelatnih tvari, oblikovanje i kontrolu kakvoće lijekova, proizvodnju lijekova i ljekovitog bilja itd.

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
Ukoliko kandidat tijekom srednjoškolskog obrazovanja nije odslušao i položio dvije godine nastave iz latinskog jezika mora to učiniti do upisa u II. godinu studija.
Fakultet upisuje 135 studenata u prvu godinu.
Svakako položite i biologiju. Na ovaj se smjer već godinama prijavljuju super odlikaši s maksimalnim brojem bodova. 

Medicinska biokemija
Cilj je osposobiti studenta da s kemijskog, biokemijskog i molekulsko-biološkog gledišta ispituje čovjekov život u zdravlju i bolesti. Cilj je obrazovati stručnjaka koji može pomoći liječniku u postavljanju dijagnoze i praćenju terapije. Studenti uče tumačiti laboratorijske nalaze, 
koristiti mjernu opremu, pripravljati biološke supstancije itd.

Zahtjevi fakulteta po dijelovima DM i sustav bodovanja prilikom upisa Medicinske biokemije isti su kao i na smjeru Farmacije.


ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
Ukoliko kandidat tijekom srednjoškolskog obrazovanja nije odslušao i položio dvije godine nastave iz latinskog jezika mora to učiniti do upisa u II. godinu studija.
Fakultet upisuje 32 studenta u prvu godinu.
Položite i biologiju, dobro će vam doći svaki dodatni bod.

 

Stomatološki fakultet

Studij traje 6 godina, a završetkom se stječe naziv doktora dentalne medicine. Obrazovanje tijekom studija stomatologije obuhvaća šest skupina predmeta. To su općeobrazovni, prirodoslovni, temeljni medicinski, klinički medicinski, pretklinički i klinički stomatološki predmeti. Nastava iz prirodoslovnih i temeljnih medicinskih predmeta obavlja se u zavodima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nastava iz medicinskih kliničkih predmeta obavlja se u KB “Sestre milosrdnice“ i KB “Dubrava“, a nastava iz pretkliničkih i kliničkih stomatoloških predmeta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 5. 
U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

STOMATOLOGIJA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Dentalna medicina 10% A 4% A 9% Biologija 15%,
Fizika 15%,
Kemija 15%
- 22% 10%

ZANIMLJIVOSTI I SAVJETI:
Uvjet za upis na studij su položena sva tri izborna predmeta.
Fakultet upisuje 85 studenata u prvu godinu.
Troškovi provjere posebnih sposobnosti u 2022.g. iznosili su 300 kn.
Testom psihomotorike provjerava se rad vaših ruku. Obično se sastoji od toga da nešto izmodelirate prema zadanom predlošku ili brzo razvrstate sitne predmete po kutijicama i sl. Prateći statistiku, kandidati na tom testu teško postižu više od 80 bodova.

 

Veterinarski fakultet

Tijekom studija, koji traje 6 godina, studenti stječu temeljno znanje iz prirodnih znanosti, morfologije i fiziologije životinjskih organizama, patoloških procesa zaraznih i nezaraznih bolesti te postaju kompetentni za razumijevanje učinaka ksenobiotika na ljude i životinje, odnosno izvođenje veterinarskog sanitarnog nadzora. Studij završava obranom diplomskoga rada nakon kojeg se stječe akademski naziv doktor veterinarske medicine s osposobljenošću za: liječenje životinja, rješavanje problematike veterinarskog javnog zdravstva, zaštitu čovjekova okoliša, terensko-kliničku odnosno laboratorijsku dijagnostiku, preventivno suzbijanje zaraznih bolesti i zoonoza, projektiranje i sudjelovanje u izradbi programa za razvijanje i unapređivanje djelatnosti stočarske proizvodnje te proizvodnje animalnih namirnica i animalnih proizvoda, razvijanje svih oblika zaštite životinja i okoliša te njegovanje etike humanih odnosa spram životinja. U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi fakulteta te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

VETERINA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Veterinarska medicina 15% A 5% A 10% Bio. ili Fiz. ili Kem. 30% - 25% 10%

ZANIMLJIVOSTI:
 Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih izbornih predmeta. Ako je kandidat položio dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.
Kandidat je tijekom srednjoškolskog obrazovanja morao tijekom dvije godine imati nastavu iz predmeta biologija, fizika i kemija - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
Fakultet upisuje 134 studenata u prvu godinu.
♦ Od 2016. godine uvedena je mogućnost upisa studija Veterine na engleskom jeziku. Cijena godine iznosi 9.000 .

♦ Od 2018. godine Fakultet provodi provjeru psihomotoričkih sposobnosti. Provjera se sastoji od ispitivanja kognitivnih sposobnosti testom tipa papir-olovka te ispitivanja manualne spretnosti.