Nemojte
potratiti 3 tjedna
zimskih praznika!

TO JE IDEALNO VRIJEME U KOJEM SE MOŽETE POSVETITI SAMO UČENJU ZA MATURU. 

Prva 2 razreda ponavljamo u zimskim, 
a 3. i 4. razred u proljetnim
praznicima. Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
5... LAST MINUTE pripreme u svibnju 

5. ciklus - LAST MINUTE PRIPREME U SVIBNJU - Početak nastave je 27.5.2022.

NASTAVA JE NAKON NORIJADE i traje 9 dana. Radni dani su u kalendaru označeni žutom bojom, no nemaju svi predmeti nastavu u sve dane.
Tako priprema za PIG, psihologiju, prijamni na Filozofskom te eseje iz hrvatskog i engleskog traje 5-7 dana dok matematika A i B traje 12 dana. (Matematika A i B uz označene dane nastavu ima i od 16. do 18.6.2022.)

Radne dane i opis priprema za svaki predmet potražite niže na ovoj stranici.

Pripreme su koncipirane tako da je maksimalni naglasak na vježbanju uz minimalnu količinu teorije.

Ako ste neke predmete planirali ponoviti samostalno, a niste stigli, nama boljeg termina...
Ključna prednost ovog termina je da se gradivo uvježbava naposredno prije pisanja testa. Uštedjet ćete vrijeme i, zahvaljujući preciznom vođenju profesora kroz problematična područja, temeljitije svladati gradivo nego da ga radite sami. Sve uvježbano na pripremama ostat će zapamćeno do ispita. Vježbajući s nama nećete to morati raditi sami kod kuće.

U ovom ciklusu možete odabrati maksimalno 2 predmeta (bilo koja). Pritom vodite računa da svaki predmet dnevno ima 3-4 školska sata pa kombiniranjem već samo 2 predmeta dnevno imate 6 do 8 šk. sati.
 

Ovdje možete pogledati kalendar državne mature za ljetni rok 2021./2022.
 

    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
ESEJ za engleski A 15 473 Kn 450 Kn Više

Trajanje priprema: 5 dana · 3 šk. sata dnevno = 15 sati nastave

Komentar o programu.
Ponovit će se dio gramatike (i pravopisa) potreban za pisanje eseja. Cijela priprema bazira se na aktivnom pisanju polaznika gdje će se u odvojenim fazama uvježbavati kako započeti, razraditi i završiti esej. Napravit će se analiza desetak dobro i loše napisanih eseja. Uglavnom, bez puno filozofiranja, polaznici će pisati i pisati... Tri njihova eseja bit će ispravljena po istim kriterijima kao na maturi.
Esej nosi, nakon preračunavanja, 33.3% ukupnog broja bodova iz engleskog na maturi.
Ova priprema nije za učenike slabog predznanja.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

FIZIKA 36 1040 Kn 990 Kn Više
HRVATSKI A nivo 36 1040 Kn 990 Kn Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Radni dani: 27.5.-6.6.2021.

Komentar o programu.
Ovo je cjelovita priprema za hrvatski na VIŠOJ razini koja uključuje pripremu za pisanje eseja i pripremu za pisanje testa.
Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI A nivo (samo esej) 21 630 Kn 600 Kn Više

Trajanje priprema: 6 dana · 3.5 šk. sata dnevno = 21 sat nastave

Radni dani:  2021.

Komentar o programu.
Ovo je priprema samo za pisanje eseja iz hrvatskog na VIŠOJ razini. Ovdje se ne ponavlja gradivo koje će se ispitivati na testu u lipnju.
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično. Uz to ponovit ćete i sve što vam iz pravopisa i gramatike treba za pisanje eseja.

U 21 šk. sat za A razinu napravit će se sljedeće:

 - Ponovit će se sva esejska djela (književnopovijesna i književnoteorijska obilježja, razdoblje u koje spada pisac, obilježja njegova opusa i sl.).
 - Naglasit će se što se ne smije raditi kod pisanja eseja (usporedba dobro i loše napisanog eseja).
 - Napisat ćete 3 eseja, po jedan od svake vrste. Bit će vam ispravljeni kao na državnoj maturi.
 - Ponovit ćete pravopis te područja koja iz gramatike trebate za pisanje eseja.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI B nivo 36 1040 Kn 990 Kn Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Radni dani: 27.5.-6.6.2021.

Komentar o programu.
Ovo je cjelovita priprema za hrvatski na OSNOVNOJ razini koja uključuje pripremu za pisanje eseja i pripremu za pisanje testa.
Radi se o našoj standardnoj pripremi za osnovnu razinu što znači da je broj sati nastave u bilo kojem ciklusu isti kao i ovdje - 36.
Nastava je temeljita, a tempo rada prilagođen slabijim učenicima iz ovog predmeta.

Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 

Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti sva ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

KEMIJA 36 1040 Kn 990 Kn Više

Trajanje priprema: 9 dana · 4 šk. sata dnevno = 36 šk. sati nastave

Komentar o programu.
Prolazi se cijelo gradivo potrebno za državnu maturu što uključuje i pokuse navedene u ispitnom katalogu. Radi se postupno i detaljno, ali bržim tempom. 
Kemija je po svojoj složenosti vjerojatno najteži predmet na maturi. Zbog vrlo intenzivnog rada gdje se u svakom danu na pripremama obradi veća količina gradiva te još više zbog činjenice da je matura samo nekoliko dana nakon završetka priprema, ove pripreme su pogodne samo za učenike koji su kemiju imali sva 4 razreda i imaju dobro predznanje. Njima ove pripreme mogu poslužiti i kao završno glancanje detalja. Ovaj termin pripreme nikako nije za početnike!!!

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA A (odabrana poglavlja) 48 1386 Kn 1320 Kn Više

Trajanje priprema: 12 dana · 4 šk. sata dnevno = 48 šk. sati nastave

Komentar o programu.

Ova priprema za višu razinu matematike pokriva samo najzastupljenija i najteža područja koja se pojavljuju na maturi. Za 48 sati, koliko traju ove pripreme, nije moguće ponoviti cijelo gradivo koje se ispituje na A razini.

Ponovit ćemo sve funkcije te s njima povezane jednadžbe i nejednadžbe, trigonometriju, planimetriju i analitičku geometriju. Ovo čini oko 75 % gradiva na maturi.
Preskačemo osnovne računske operacije na skupovima R i C te stereometriju (2% pitanja na maturi) i derivacije (zadnje gradivo koje se radi u 4. razredu).

Pripreme su namijenjene učenicima koji na maturi žele dobiti 3 ili više jer ćemo upravo najlakša područja preskočiti. Ove su pripreme odličan izbor za završno uvježbavanje složenijih dijelova gradiva. Radikalno štede vrijeme za rješavanje ozbiljnijih zadataka.

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA B nivo 42 1187 Kn 1130 Kn Više

Trajanje priprema: 12 dana · 3.5 šk. sati dnevno = 42 sati nastave

Komentar o programu.
Priprema za B razinu odvija se po našem standardnom programu u kojem se ponavlja cijelo gradivo primjerenom brzinom.
Zbog jednostavnosti ovog ispita na maturi, pripreme su prikladne za učenike svih razina predznanja. Od polaznika se očekuje da za višu ocjenu na maturi svaki dan tijekom trajanja priprema kod kuće oko 2 sata rješavaju zadaću.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

POLITIKA I GOSPODARSTVO 18 567 Kn 540 Kn Više
Priprema za FILOZOFSKI i HS. 1. termin (27.5.-1.6.2022.) 21 641 Kn 610 Kn Više
PSIHOLOGIJA 21 630 Kn 600 Kn Više
Vidi košaricu


PREGLEDAJ ILI ISPIŠI OVU STRANICU U PDF-u