Nemojte
potratiti 3 tjedna
zimskih praznika!

TO JE IDEALNO VRIJEME U KOJEM SE MOŽETE POSVETITI SAMO UČENJU ZA MATURU. 

Prva 2 razreda ponavljamo u zimskim, 
a 3. i 4. razred u proljetnim
praznicima. Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Pripreme za Medicinski fakultet 
PRIPREMA ZA PRIJAMNI ISPIT NA MEDICINSKOM FAKULTETU

TEST IZ ODABRANIH PODRUČJA BIOLOGIJE, FIZIKE I KEMIJE

Pripreme za upis na Medicinski fakultet u Zagrebu prilagodili smo činjenici da ovaj fakultet ne traži nijedan izborni predmet na državnoj maturi već provodi vlastiti prijamni ispit iz biologije, fizike i kemije. Razlika između mature i prijamnog ispita kod nekih je predmeta vrlo velika. Dubina i složenost zadataka na prijamnom znatno je veća od onih na državnoj maturi. Budući da se na preostale fakultete iz grupacije upisuje preko državne mature, svi koji će prijaviti neki srodni fakultet morat će i na državnoj maturi polagati neki od predmeta biologija, kemija ili fizika. Zato smo napravili tri vrste priprema:

 • Paket MEDICINA (Matura+Prijamni) - integralni paket s velikom satnicom (2 u 1) u kojem se iz sva 3 predmeta ponavlja sve što treba za državnu maturu i za prijamni ispit. Ovo je cjelovita, sveobuhvatna priprema koja pokriva sve razlike.
  Bit ćete spremni i za jedno i za drugo!

  Ovaj paket izvodimo po 2 različita programa:
  • Ako ga upišete u 1. ili 2. ciklusu priprema za DM, simultano ćete ponavljati i jedno i drugo gradivo.
  • Ako ga upišete u 3. ciklusu, subotama ili nedjeljama ponavljat ćete gradivo za maturu, a tijekom 6 dana sredinom lipnja produbit ćete područja potrebna za prijamni ispit.
    
 • Paket MEDICINA (Razlikovni program) - Na pripremama će se vježbati isključivo originalni zadaci s ranijih prijamnih ispita na Medicini koji težinom, vrstom ili sadržajem odskaču od onih na državnoj maturi.
  Ovaj kratki 36-satni program namijenjen učenicima koji su prošli pripreme za maturu jer je za praćenje nastave nužno predznanje (barem ocjena 4 na maturi!). Ovo je idealno i za sve učenike koji se samostalno pripremaju za prijamni jer će s nama, za malo novca u šest dana, riješiti najteže zadatke koje ne bi mogli riješiti samostalno. Radit ćemo samo zadatke iz područja u kojima se matura i prijemni razlikuju PRI ČEMU SE OSNOVNA TEORIJA NEĆE POSEBNO PONAVLJATI. Očekuje se od polaznika da je znaju.
  Ova se priprema održava u dva termina:
  • Prvi termin je u periodu nakon norijade. 
  • Drugi termin je u srpnju, neposredno prije prijamnog ispita. Točne datume pogledajte niže u tablici.
   Svaki predmet ima ukupno 12 školskih sati raspoređenih u 6 dana po 2 školska sata. 

    
 • Paket MEDICINA (Samo prijamni) - Ovo su cjelovite i ciljane pripreme samo za prijamni ispit na Medicinskom fakultetu u Zagrebu koje traju ukupno 90 sati. Temeljito se ponavlja samo ono gradivo koje se pojavljuje na prijamnom ispitu i ništa više od toga. To znači da se npr. iz biologije uopće ne ponavlja zoologija ili botanika koje su trebale za maturu, a nema ih na prijamnome. Nakon teorije slijedi vježba na originalnim zadacima s ranijih prijamnih ispita na Medicini.
  Razlika između ovog 90-satnog tečaja i 36-satnog Razlikovnog programa za Medicinu je u tome što se za 36-satni tečaj očekuje vrlo dobro predznanje jer se bez posebnog ponavljanja gradiva rješavaju teži i netipični zadaci, dok se na 90-satnom tečaju prvo ponavlja teorija nakon čega se rješavaju zadaci. Dakle, ova priprema od 90 sati za prijamni na Medicini u Zagrebu namijenjena je svima koji na maturi nisu pisali biologiju, kemiju ili fiziku, ili su zbog slabog predznanja ostvarili loš rezultat jer se prvo ponavlja gradivo, a nakon toga rješavaju zadaci.
  Bez obzira na postepenost u izlaganju gradiva, nužna je visoka razina predznanje za sve predmete (minimalna ocjena 4 iz srednje škole za svaki predmet).
  Pripreme će trajati 13 dana po 7 školskih sati dnevno krajem lipnja i početkom srpnja 2022. Cijena s popustom je 2390 kn.

   
Termine, satnice i cijene priprema možete pogledati u tablici:

UPIŠITE SE ONLINE

Termini: Opis priprema: Radni dani: Termini: Broj
sati:
 Cijena:  Cijena s
popustom*
SUBOTAMA U 1. I  2. POLUGOD.
(1. ciklus priprema za maturu)
matura+prijemni
(simultano)
subote od 20.11.2021.
do 21.05.2022. te nedjelja 9.01.2022.
(osim subota u vrijeme praznika:
25.12., 01.01. te 16.04. i 23.04.)
24x6
šk.sati
144 3770 kn 3590 kn
      ZIMSKI I PROLJETNI PRAZNICI
(2.ciklus priprema za maturu)
matura+prijemni
(simultano)
27.12.2021.-06.01.2022. (osim 01.01.)
te 15.4.-23.4.2022.
18x7
šk.sati
126 3455 kn 3290 kn
ZIMSKI I PROLJETNI PRAZNICI + 6 DANA U SVIBNJU
(2.ciklus priprema za maturu)
matura+prijemni
(simultano)
27.12.2021.-06.01.2022.
te 15.04.-23.04.2022. (osim 17.04.)
i 27.05.-1.06.2022.
18x6+6x6
šk.sati
144 3770 kn 3590 kn
SUBOTOM ili NEDJELJOM u 2.
POLUGOD. + 6 DANA U LIPNJU
(3.ciklus priprema za maturu)
matura+prijemni
(subotama matura, 
u lipnju prijemni)
subote od 8.01. do 21.05.2022. 
(osim subota u proljetnim praznicima)

i 16.06.-18.06.2022. te 28.06.-30.06.2022.
24x6.3
šk.sati
150 3938 kn 3750 kn
           U LIPNJU, PRIJE ILI           NAKON MATURE razlikovni program
1. termin: 16.-18.6. te 28.-30.6.2022.
2. termin: 1.-7.7.2022.
6x6
šk.sati
36 1040 kn 990 kn
U LIPNJU, PRIJE I NAKON MATURE (neposredno prije prijemnog) cjelovita priprema
samo za prijemni
16.-18.6.2022. i 28.6.-7.7.2022. 12x7.5
šk.sati
90 2468 kn 2390 kn

*CIJENE S POPUSTOM vrijede za sljedeće načine plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci (pošti) ili internetskim bankarstvom. Pri tome možete plaćati odjednom ili u nekoliko rata ali do početka nastave mora biti uplaćen cijeli iznos.

 
 
O razredbenom postupku

 
crying Upis na ovaj fakultet ovisi isključivo o tome kako ćete napisati prijamni ispit iz gore nabrojanih predmeta budući da on nosi 60% svih bodova. Ako ne uspijete riješiti barem 40% zadataka iz svakog predmeta te ukupno barem 55% svih zadataka, nećete prijeći razredbeni prag. 
To znači da će vas automatski brisati s rang liste jer nemate dovoljno znanja za studiranje na ovom fakultetu. Oni koji prijeđu razredbeni prag mogu se samo nadati upisu jer razredbeni prag ni približno neće biti dovoljan. Treba riješiti više!
Zadnjih 9-10 godina na Medicinski fakultet u Zagrebu za ukupno 300 mjesta prijavljuje se 1000-1200 kandidata pri čemu svake godine oko 50% ne uspije prijeći navedeni prag. To dovoljno govori o složenosti prijemnog ispita koji je znatno zahtjevniji od državne mature.
Od 2011./2012. školske godine sva tri obavezna predmeta na DM moraju biti položena na A razini (do tada je matematika mogla biti na osnovnoj razini). Ova posljednja promjena čini upis na Medicinski fakultet u Zagrebu uvjerljivo najtežim razredbenim postupkom u RH.

Sada su kriteriji postavljeni tako visoko da ih samo rijetki uspiju zadovoljiti.
Zbog količine i težine gradiva koje se provjerava iz ovih 6 predmeta teško je zamisliti da se može uspjeti bez pripreme iz barem nekih od navedenih predmeta.
 
P.S. 2021. godine prag nije prešlo 75% kandidata!
 
Važna napomena: Očekivani datum prijamnog ispita je 9.07.2022.
 

PREGLEDAJ ILI ISPIŠI OVU STRANICU U PDF-u