Nemojte
potratiti 3 tjedna
zimskih praznika!

TO JE IDEALNO VRIJEME U KOJEM SE MOŽETE POSVETITI SAMO UČENJU ZA MATURU. 

Prva 2 razreda ponavljamo u zimskim, 
a 3. i 4. razred u proljetnim
praznicima. Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Pripreme za Filozofski i Hrvatske studije 

PRIPREMA ZA PRIJAMNI ISPIT NA FILOZOFSKOM FAKULTETU TE HRVATSKIM STUDIJIMA, HKS-u i ERF-u

TEST INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

Kod nas se za ovaj test možete pripremati u vrijeme proljetnih praznika, nakon norijade u svibnju ili u lipnju neposredno prije prijemnog ispita. Cijene i satnice možete pogledati u tablici:

UPIŠITE SE ONLINE

Termini: Radni dani: Termini: Broj sati: Cijena: Cijena s
popustom*:

PROLJETNI PRAZNICI
(4. ciklus priprema za maturu)

   14.-23.4.2022. 9 dana x 2.3 šk.sata 21 641 kn 610 kn
U SVIBNJU ILI LIPNJU
(možete birati između
3 ponuđena termina)
   a) 27.5.-1.6.2022. 6 dana x 3.5 šk.sata 21 641 kn 610 kn

   b) 16.-18.6.2022. 

3 dana x 7 šk.sati 21 641 kn 610 kn
   c) 28.-30.6.2022.  3 dana x 7 šk.sati 21 641 kn 610 kn
           
Cijene s popustom* vrijede samo za sljedeće oblike plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci ili internetskim bankarstvom (odjednom ili u nekoliko rata pri čemu cjelokupan iznos mora biti plaćen do početka priprema).

 Želite li studirati psihologiju na nekom od gore navedena tri fakulteta (ili komunikologiju na HS-u) morat ćete pisati tzv. test intelektualnih sposobnosti. 

Test intelektualnih sposobnosti na FF-u zapravo je niz od 3 neverbalna i jednog verbalnog testa. Konkretno, u gomili sličica tražit ćete uljeze ili kariku koja nedostaje, a nakon toga ćete rješavati matematičko-logičke zadatke (verbalni test). 

Na pripremama ćemo uvježbavati tehnike rješavanja neverbalnih i verbalnih testova. Postoji desetak jednostavnih koraka koje morate proći da biste riješili bilo koji zadatak u kratkom vremenu. Uz nadzor i upute stručnjaka vježbat ćemo zadatke slične onima koji će vas dočekati na prijamnom. Posebnu ćemo pozornost posvetiti matematičkom dijelu prijamnog ispita za koji ćemo uvježbati sve tipične skupine problemskih zadataka. (HS i HKS nemaju ovaj test.)

Na verbalnom testu više od polovice zadataka spada u uobičajene matematičke tekstualne problemske zadatke koje morate riješiti postavljanjem jednadžbi, dijeljenjem decimalnih brojeva, rješavanjem postotaka, pretvaranjem mjernih jedinica... Ako ste u školi uvijek izbjegavali zadatke poput "Na farmi je ukupno 100 kokoši i svinja koje zajedno imaju 260 nogu, koliko ima kokoši?", tada imate problem. Ovo je jedan od lakših zadataka koji će vas dočekati u matematičkom dijelu u kojem imate samo 1.5 minutu po zadatku! Za veliku većinu tih zadataka postoje standardni matematički postupci koji se u školama ne rade pa ćete ih na pripremama vidjeti prvi puta. 

Budete li upisali ove pripreme u nekom od termina prije mature, ovo će vam biti odlična priprema za problemske zadatke koji u velikom broju dolaze na maturi na B razini matematike.

Uglavnom, testovi intelektualnih sposobnosti za maturante su potpuno novo iskustvo. Nemojte doći na prijemni oslonjeni samo na svoju inteligenciju. Znanje i iskustvo koje ćete steći na pripremama bit će presudno.

Važna napomena vezana za odabir termina priprema. Očekivani datum prijamnog na Hrvatskim studijima je 1. srpnja 2022., a na Filozofskom 2. srpnja 2022.
Napomena za prijemni na ERF-u. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet za smjer Rehabilitacija ima prijamni vrlo sličan ovome na Filozofskom. Ako se to zadrži i u budućnosti, ove su pripreme idealne za sve koji žele na Rehabilitaciju. Ako k tome dodamo da svake godine za upis na ovaj smjer treba preko 830 bodova, pripreme će vam itekako koristiti.

PREGLEDAJ ILI ISPIŠI OVU STRANICU U PDF-u