Strojarska cesta 24
10 000 ZAGREB
01/6672-404
095/331-3333
Trenutno dostupni testovi:
Ogledni primjer testa iz Fizike Trajanje: 30 min
Ogledni primjer testa iz Engleskog (viša razina) Trajanje: 40 min
Ogledni primjer testa iz Hrvatskog (viša razina) Trajanje: 30 min
Ogledni primjer testa iz Matematike (viša razina) Trajanje: 40 min