> KOŠARICA 0
Predmeti Cijena * Cijena s popustom
1. ciklus 0
2. ciklus 0
3. ciklus 0
4. ciklus 0
5. ciklus 0
6. ciklus 0
7. ciklus 0
UKUPNO 0 0

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
2... Zimsko-proljetne pripreme Što sve možete pripremati i kada

BESPLATNA ONLINE APLIKACIJA za učenje i testiranje od kuće. Sadrži stotine potpuno objašnjenih zadataka za svaki predmet. Samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost. Svakako isprobajte ovdje...

 

POPIS SVIH ZG. FAKULTETA s razinama obaveznih predmeta, izbornim predmetima te načinom bodovanja. Vidi ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 9-15 h
utor., četv.:    13-19 h

Tel.: 01 6672 404
      095 1333 333

Karta...

2. Ciklus       ZIMSKO-PROLJETNE PRIPREME     Početak nastave: 02.01.2017.
 
NEMOJTE POTRATITI 3 TJEDNA ZIMSKIH PRAZNIKA! Matura je samo 5 mjeseci kasnije i ovo je krajnji rok i idealno vrijeme u kojem se možete posvetiti samo učenju za maturu. Nastavak u proljetnim praznicima je samo dva mjeseca prije mature!

Svi predmeti koje izaberete u ovom ciklusu organizirani su tako da se prva polovica gradiva obradi u 9 dana zimskih praznika, a druga polovica u 9 dana proljetnih praznika. Ova dva dijela čine nedjeljivu cjelinu od 18 radnih dana. Na kalendaru su žutom bojom označeni radni dani na pripremama. Nastava je svaki dan.
 


UPUTA ZA ONLINE UPIS. Kliknite na kolica ispred naziva paketa ili predmeta koje želite upisati. Zatim u plavo polje upišite ocjene. Ako želite, nakon toga nastavite s odabirom predmeta u ostalim ciklusima. Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi uz desni rub ekrana. 

    Naziv predmeta Satnica Cijena *Cijena s popustom Info
Paket AAA (h+m+e) 36+60+30=126 2888 Kn 2750 Kn Više

Paket AAA. 
Viši hrvatski (36 šk. sati) + viša matematika (60 šk. sata) + viši engleski (30 šk. sati)

Trajanje priprema: 18 dana · 7 šk. sati dnevno = 126 sati nastave

Komentar o programu.
Poželjno je predznanje za sva 3 predmeta, pogotovo za engleski, jer se radi nešto bržim tempom.
Kroz sva 3 predmeta vodimo vas postupno i detaljno s posebnim naglaskom na vježbanju. Prolazi se svo gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.

Za upis ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. 
U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

Paket ABA (h+m+e) 36+36+36=108 2510 Kn 2390 Kn Više

Paket ABA. 
Viši hrvatski (36 šk. sati) + osnovna matematika (36 šk. sata) + viši engleski (36 šk. sati)

Trajanje priprema: 18 dana · 6 šk. sati dnevno = 108 sati nastave

Komentar o programu.
Imamo grupe za sve razine predznanja.
Kroz sva 3 predmeta vodimo vas postupno i detaljno s posebnim naglaskom na vježbanju. Prolazi se svo gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.

Za upis ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. 
U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

Paket ABB (h+m+e) 42+36+36=114 2573 Kn 2450 Kn Više

Paket ABB. 
Viši hrvatski (42 šk. sata) + osnovna matematika (36 šk. sata) + osnovni engleski (36 šk. sati)

Trajanje priprema: 18 dana · 6.3 šk. sata dnevno = 114 sati nastave 

Komentar o programu.
Vrlo temeljito ponavljanje sva 3 predmeta. Optimalna satnica za umjeren tempo rada s posebnim naglaskom na vježbanju. Odličan paket!
Prolazi se svo gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta što uključuje i pripremu za pisanje eseja iz hrvatskog i engleskog. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a ispravljaju se po kriterijima koji vrijede na maturi uz dodatne personalizirane komentare ispravljača.
Zbog posebno velike satnice za hrvatski i engleski, pogodan je za slabije polaznike. Vodite računa da se s ovom kombinacijom razina možete prijaviti na svega nekoliko fakulteta u Zagrebu. Najzvučniji među njima su Ekonomski i Učiteljski (neki smjerovi).

Za upis ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. 
U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz hrv., zatim iz mat. pa iz eng. točno tim redom; npr. 345

Paket FARMACIJA (b+k+mA) 36+36+60=132 2940 Kn 2800 Kn Više

Paket FARMACIJA. 
Biologija (36 šk. sata) + kemija (36 šk. sata) + viša matematika (60 šk. sati)

Trajanje priprema: 18 dana · 7.3 šk. sata = 132 sata nastave

Komentar o programu.
Paket uključuje 3 najteža predmeta potrebna za Farmaciju ili PMF-biologiju. Bez položena oba izborna predmeta na ovim fakultetima nemate izgleda za upis. Jedina prednost upisa ovog paketa pred pojedinačnim upisivanjem ova 3 predmeta je što paket ima osjetno nižu cijenu.
Kroz sva 3 predmeta vodimo vas postupno i detaljno s posebnim naglaskom na vježbanju. Prolazi se svo gradivo koje će biti na maturi iz sva 3 predmeta. Radi se nešto bržim tempom pa je potrebno predznanje, barem "čvrste" trojke iz sva 3 predmeta.

Za upis ovog paketa kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. 
U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz biologije, zatim iz kemije pa iz matematike, točno tim redom; npr. 345

Paket MEDICINA (b+f+k) - manji 42+42+42=126 2888 Kn 2750 Kn Više

Paket MEDICINA. 
Biologija+fizika+kemija za DM + priprema za prijemni na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

Biologija (42 šk. sata) + fizika (42 šk. sata) + kemija (42 šk. sata)

Trajanje priprema: 18 dana · 7 šk. sati = 126 sati nastave

Komentar o programu.
Ovo je posebna vrsta pripreme u kojoj je objedinjeno gradivo potrebno za polaganje mature iz biologije, fizike i kemije te gradivo koje se iz ovih predmeta ispituje na prijemnom ispitu na Medicini u Zagrebu. Gradivo za oba ova ispita ponavljamo simultano tako da pripreme čine jedinstvenu cjelinu. Područja koja se provjeravaju na maturi i na prijemnom su manje-više ista (osim na biologiji) ali je razlika u vrsti i složenosti pitanja.
Nastava je tijekom 9 dana zimskih te 9 dana proljetnih praznika. Ovih 18 dana čini nedjeljivu cjelinu.
Nakon priprema bit ćete spremni za maturu i za prijemni.

Komentar o pripremama.
Ovo je udarni termin koji za pripremu za prijemni na Medicini u Zagrebu odabiru polaznici iz udaljenijih krajeva Hrvatske koji ne mogu svake subote putovati u Zagreb te ne mogu doći na nastavak priprema u svibnju. Uz njih ovdje su i maturanti iz Zagreba koji su odlučili subotama pripremati obavezne predmete, a u praznicima izborne.

Vodite računa da je broj sati nastave u ovom paketu za Medicinu manji od naše standardne satnice koja iznosi 144 školska sata. Zato radimo bržim tempom te je predznanje obavezno. Brži tempo znači da na nastavi polaznici samostalno riješe manje zadataka pa se očekuje više rada kod kuće.
Ova priprema je samo za učenicike koji biologiju, fiziku i kemiju imaju u sva 4 razreda.
Očekivane srednjoškolske ocijene za sva 3 predmeta su barem četvorke.

Gotovo svi koji idu na pripreme za prijemni na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pripremaju se kod nas. Vodite o tome računa jer su naši kapaciteti ograničeni.

Za odabir ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz bio., zatim iz fiz. pa iz kem. točno tim redom; npr. 345

Paket MEDICINA (b+f+k) - veći 48+48+48=144 3140 Kn 2990 Kn Više

Paket MEDICINA. 
Biologija+fizika+kemija za DM + priprema za prijemni na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

Biologija (48 šk. sati) + fizika (48 šk. sati) + kemija (48 šk. sati)

Trajanje priprema: 24 dana · 6 šk. sati = 144 sata nastave

Komentar o programu.
Ovo je posebna vrsta pripreme u kojoj je objedinjeno gradivo potrebno za polaganje mature iz biologije, fizike i kemije te gradivo koje se iz ovih predmeta ispituje na prijemnom ispitu na Medicini u Zagrebu. 
Pripreme se održavaju u 3 dijela koji čine jedinstveni tečaj. U vrijeme zimskih (9 dana) i proljetnih praznika (9 dana) ponavlja se isključivo gradivo za maturu. Ponavlja se sva teorija i rješavaju zadatci. Nakon norijade, od 22. do 27. svibnja (6 dana) produbljuju se područja potrebna za prijemni rješavanjem ozbiljnijih zadataka koji su ranijih godina bili na prijemnim ispitima na Medicini u Zagrebu. Budući da su područja manje-više ista kao i za maturu (samo s težim zadacima), ovih 6 dana u svibnju ujedno će biti i zadnji „glanc“ za maturu. 
Nakon priprema bit ćete spremni za maturu i za prijemni.

Komentar o pripremama.
Ovo je udarni termin koji za pripremu za prijemni na Medicini u Zagrebu odabiru polaznici iz udaljenijih krajeva Hrvatske koji ne mogu svake subote putovati u Zagreb. Uz njih ovdje su i maturanti iz Zagreba koji su odlučili subotama pripremati obavezne predmete, a u praznicima izborne.
Uglavnom, mnogo polaznika svih razina predznanja od najjačih gimnazijalaca iz cijele Hrvatske do učenika zdravstvenih škola.
Idealno mjesto i vrijeme da upoznate svoju najozbiljniju konkurenciju na prijemnom i jasno vidite gdje ste sa znanjem u odnosu na ostale.
Zbog velikog broja polaznika jedini imamo grupe za sve razine predznanja. 

Gotovo svi koji idu na pripreme za prijemni na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pripremaju se kod nas. Vodite o tome računa jer su naši kapaciteti ograničeni.

Za odabir ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz bio., zatim iz fiz. pa iz kem. točno tim redom; npr. 345

Paket TEHNIKA (mA+f) 60+36=96 2205 Kn 2100 Kn Više

Paket TEHNIKA. 
Viša matematika (60 šk. sati) + fizika (36 šk. sata)

Trajanje priprema: 18 dana · 5.3 šk. sata = 96 sati nastave

Komentar o programu.
Paket uključuje 2 najteža predmeta potrebna za upis na tehničke fakultete. Jedina prednost upisa ovog paketa pred pojedinačnim upisivanjem predmeta je što paket ima nižu cijenu. Sve drugo je isto.
Zbog velikog broja polaznika jedini imamo grupe za sve razine predznanja. Ovo je iznimno važno jer ni na jednom predmetu razlika u predznanju nije toliko velika i važna kao na matematici i fizici.
Ipak, poželjno je predznanje iz oba predmeta, pogotovo iz matematike koja u ovom ciklusu ima našu najmanju satnicu pa se radi nešto bržim tempom što za posljedicu ima i više rada kod kuće.
Kroz oba predmeta vodimo vas postupno, a ovisno o sastavu grupe koji je određen vrstom škole i rezultatima na inicijanom testu, krećemo s razine koja je prihvatljiva za sve polaznike u grupi.

Za odabir ovog paketa kliknite na košaricu. Pojavit će se kvačica.
U prozorčić pored kvačice upišite prosječnu ocjenu u srednjoj školi iz matematike pa iz fizike točno tim redom; npr. 23

BIOLOGIJA 36 840 Kn 800 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Temeljita priprema za biologiju u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Imamo veliki broj grupa za sve razine predznanja. Radi se postupno i detaljno, ali na nastavi polaznici imaju manje vremena za samostalno rješavanje zadataka nego na pripremama u 1. ciklusu. To za posljedicu ima više rada kod kuće.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

ENGLESKI A nivo 36 840 Kn 800 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.
Imamo grupe za sve razine srednjoškolskog predznanja (ova priprema nije za početnike), a broj sati nastave dovoljan je za kvalitetno ponavljanje.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. 
Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

ENGLESKI B nivo 36 840 Kn 800 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Ovo je naša standardna priprema za osnovnu razinu engleskog što znači da je broj sati nastave u bilo kojem ciklusu 36. 
Radi se temeljito i postepeno, a tempo rada je prilagođen slabim učenicima iz ovog predmeta.

Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku.

Za upis ovog predmeta kliknite sličicu kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koja se nalazi desno uz rub ekrana.

FIZIKA 36 840 Kn 800 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Temeljita priprema za fiziku u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Imamo veliki broj grupa za sve razine predznanja. Radi se postupno i detaljno, ali na nastavi polaznici imaju manje vremena za samostalno rješavanje zadataka nego na pripremama u 1. ciklusu. To za posljedicu ima više rada kod kuće.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

Hrvatski A 36 sati 36 840 Kn 800 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Zbog nešto manje satnice pogodan za sve koji u zimskim praznicima žele kombinirati 3 ili više predmeta.

Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i pripremu za pisanje eseja. 

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

HRVATSKI A nivo 42 977 Kn 930 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2.3 šk. sata dnevno = 42 sata nastave

Komentar o programu.
Naša najtemeljitija priprema za viši hrvatski.
Priprema pokriva sve dijelove koji se ispituju na maturi što uključuje i kvalitetnu pripremu za pisanje eseja. Eseji se pišu kontinuirano tijekom cijelih priprema, a naši ih profesori ispravljaju po kriterijima koji vrijede na državnoj maturi, uz personalizirane komentare polazniku. 
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Za test ćete ponoviti sva ispitna i esejska djela te rješavati zadatke uz polazne tekstove. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...) te odraditi sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

Imamo veliki broj grupa za sve razine predznanja.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi. Upis završite klikom na gumb "košarica" koji se nalazi desno uz rub ekrana.

KEMIJA 36 840 Kn 800 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Temeljita priprema za kemiju u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu što uključuje i pokuse navedene u ispitnom katalogu. Imamo veliki broj grupa za sve razine predznanja uz pretpostavku da ste kemiju imali u srednjoj školi.
Radi se postupno i detaljno, ali na nastavi polaznici imaju manje vremena za samostalno rješavanje zadataka nego na pripremama u 1. ciklusu. To za posljedicu ima više rada kod kuće.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA A nivo 60 1418 Kn 1350 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 3.3 šk. sata dnevno = 60 sati nastave

Komentar o programu.
Temeljita priprema za matematiku A u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu.
U ovom ciklusu matematika ima našu najmanju satnicu pa se radi nešto bržim tempom. Radimo postupno i detaljno, ali na nastavi polaznici imaju manje vremena za samostalno rješavanje zadataka nego u ostalim ciklusima što za posljedicu ima i više rada kod kuće.
Imamo veliki broj grupa za sve razine predznanja. Ovisno o sastavu grupe koji je određen vrstom škole i rezultatima na inicijanom testu, krećemo s razine koja je prihvatljiva za sve polaznike u grupi.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

MATEMATIKA B nivo 36 840 Kn 800 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2 šk. sata dnevno = 36 sati nastave

Komentar o programu.
Temeljita priprema za osnovnu razinu matematike u kojoj se prolazi cijelo gradivo potrebno za državnu maturu. Imamo grupe za sve razine predznanja. Radi se postupno i detaljno, a satnica je idealna za kvalitetno ponavljanje gradiva.
Ako ste izrazito slabi, uzmite u obzir da je u 1. ciklusu satnica nešto veća pa polaznici na nastavi stignu malo više samostalno rješavati zadatke.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

PRIJEMNI ispit ZA ARHITEKTURU 48 1649 Kn 1570 Kn Više

Trajanje priprema: 18 dana · 2.6 šk. sati dnevno = 48 sati nastave

Komentar o programu.
Prijemni ispit na ovom fakultetu iznimno je složen, ima 3 dijela i za njega se sami ne možete pripremiti.

Sastoji se od crtanja interijera i eksterijera te prostorne komunikacije unutar njih. Traži se oblikovanje unutarnjeg i vanjskog prostora s obzirom na njihovu funkcionalnost. 
Zato će na pripremama naglasak biti na crtanju iz perspektive, po sjećanju ili promatranju, ili pak na oblikovanju vlastitih kompozicija.
Tu je i test sposobnosti opažanja i čitanja postojećih arhitektonskih prostora ili njihovih odnosa za koji ćemo vas pripremati rješavajući veliki broj originalnih zadataka s prijemnog.
Uglavnom, ako niste razumjeli o čemu se radi, dođite na pripreme. Idemo od nule!
Ovo je tečaj za početnike.

P.S. Priprema za test opće kulture, koji je treći dio prijemnog ispita, provodi se samostalnim vježbanjem na dosadašnjim rokovima koje smo za vas pripremili skupa s rješenjima. Za ovaj test priprema traje cijeli život.

Za upis ovog predmeta kliknite na kolica. Pojavit će se kvačica. U prozorčić pored kvačice upišite svoju prosječnu ocjenu iz ovog predmeta u srednjoj školi.
Upis završite klikom na košaricu koji se nalazi desno uz rub ekrana.

Vidi košaricu

*CIJENE S POPUSTOM vrijede za sljedeće načine plaćanja: novčanicama na blagajni u Strojarskoj 24, nalogom za plaćanje u banci (pošti) ili internetskim bankarstvom. Pri tome je nebitno jeste li sve uplatili odjednom ili u više rata, ali do početka nastave mora biti uplaćen cijeli iznos.ŠTO SVE MOŽETE IZABRATI U OVOM CIKLUSU?

U ovom ciklusu iz popisa koji se nalazi u gornjoj tablici možete odabrati:

  • Bilo koji od 7 paketa i ništa drugo,
  • Bilo koju kombinaciju koja uključuje do 3 predmeta.

Na taj ćete način dnevno imati maksimalno 7 školskih sati. (Jedino paket Farmacija ima 7.3 školska sata.) 
Ako dnevno želite imati više od 7 školskih sati nastave, tada nema ograničenja u kombiniranju. U tom nas slučaju nazovite i provjerite dostupnost željene kombinacije. Može se kombinirati gotovo sve!

Napomena: Zimsko-proljetne pripreme (2. ciklus) preklapaju se s proljetnim pripremama (4. ciklus) - održavaju se u iste dane! Ako ste u ovom ciklusu izabrali neki od paketa ili neku drugu kombinaciju od 3 ili više predmeta, tada u 4. ciklusu, koji se cijeli održava samo u vrijeme proljetnih praznika najvjerojatnije nećete moći izabrati nijedan predmet.

Međutim, i od ovog pravila postoje iznimke i kombinacije koje su ipak moguće. Zato nas nazovite i provjerite ako želite kombinirati veliki broj predmeta.

Osim s 4. ciklusom, ovaj ciklus se ne preklapa ni sa jednim drugim, održavaju se u različite dane.
 
Smještaj tijekom priprema u Zagrebu!
 
Svi naši polaznici, ukoliko nemaju vlastiti smještaj, mogu po 25% nižim cijenama boraviti u Omladinskom hostelu u Zagrebu, Petrinjska 77. Hostel se nalazi u samom centru grada u blizini lokacija na kojima održavamo nastavu. Ima dostupan parking i besplatan internet. Polaznicima naših priprema osigurane su dvije besplatne učionice 24 sata dnevno. Obroci se prema potrebi mogu dogovoriti u obližnjem restoranu.
 
Napomena: u cijenu nije uključena boravišna pristojba koja iznosi 3,50 kn po sobi/noć.
SVE NAVEDENE CIJENE VRIJEDE SAMO ZA POLAZNIKE NAŠIH PRIPREMA.
Rezervaciju smještaja potrebno je napraviti e-mailom (zagreb@hfhs.hr).
Plaćanje se vrši na recepciji hostela prilikom dolaska.
Sve dodatne informacije u vezi smještaja možete dobiti na recepciji hostela na brojevima 01/4841261 i 01/4841267.
 

 

PREGLEDAJTE ILI ISPIŠITE OVU STRANICU U PDF-U

array(1) { ["last_cat"]=> int(5) }